Konsultacje społeczne - zmiana nazwy ulicy w Łosiu

Od 23 października do 29 października 2023 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy drogi lub jej fragmentu w sołectwie Łosie z al. Sosnowej na ul. Dywizjonu 303.

Konsultacje mają charakter lokalny i skierowane są do zameldowanych, pełnoletnich mieszkańców sołectwa Łosie, w szczególności do tych zamieszkujących przy alei Sosnowej. Ich celem jest uzyskanie opinii mieszkańców Łosia na temat zmiany nazwy drogi z Alei Sosnowej na ul. Dywizjonu 303 lub jej fragmentu, tj. od ul. Radzymińskiej do ul. Działkowej.

Ankietyzacja mieszkańców przeprowadzona będzie w formie:

  1. ankiety elektronicznej z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego na Platformie konsultacji społecznych gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl;
  2. ankiety pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w bud. A przy Placu T. Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Raport przedstawiający wyniki konsultacji zostanie upubliczniony w terminie do 14 od daty zakończenia konsultacji na stronie www.konsultacje.radzymin.pl i www.bip.radzymin.pl.

 

Link do zarządzenia o ogłoszeniu.- https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/7131/zarzadzenie-nr-0050-118-2023

 

konsultacje społeczne.png

Na skróty

Przewiń do góry