Unieważnienie przetargów - sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Radzymina zawiadamia o unieważnieniu drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin ogłoszonych na dzień 15 września 2023 r."

  • nieruchomość niezabudowana położona w gminie Radzymin, obręb 0016, Rżyska, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 219/6 o powierzchni 0,2063 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00112759/5;
  • nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0001, Arciechów, oznaczona jako działki ewidencyjne: nr 919/6 o powierzchni 0,0492 ha i nr 920/7 o powierzchni 0,0252 ha uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039514/0 wraz z udziałem 1/6 części w nieruchomości oznaczonej  jako działki ewidencyjne: nr 919/8 o powierzchni 0,0149 ha i nr 920/2 o powierzchni 0,1191 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00161856/3, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną;
  • nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0001, Arciechów, oznaczona jako działki ewidencyjne: nr 919/7 o powierzchni 0,0513 ha i nr 920/8 o powierzchni 0,0235 ha uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00039514/0 wraz z udziałem 1/6 części w nieruchomości oznaczonej  jako działki ewidencyjne: nr 919/8 o powierzchni 0,0149 ha i nr 920/2 o powierzchni 0,1191 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00161856/3, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną przeprowadzone ponownie w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

Na skróty

Przewiń do góry