Zabrudzone auta na ul. Norwida w Słupnie - koszt naprawienia szkód pokryje wykonawca

NORWIDA SŁUPNO.png

 

W związku z prowadzonymi w dniu wczorajszym pracami przy układaniu ostatniej warstwy betonu asfaltowego doszło do zabrudzenia części aut poruszających się ulicą przez godziną 7:00 emulsją asfaltową.

Z uwagi na to, że prace rozpoczęły się przed umówioną godziną 7:00, wyłączną odpowiedzialność za szkody ponosi wykonawca i będzie on pokrywał koszty usuwania szkód, co zostało potwierdzone podczas dzisiejszego porannego spotkania z wykonawcą.

Aby, poprawnie zgłosić szkodę należy wykonać zdjęcia zabrudzonego pojazdu oraz wskazać w treści maila o której godzinie, z jakiego adresu i w jakim kierunku był realizowany przejazd podczas którego doszło do zabrudzenia auta oraz numer rejestracyjny auta.

Szkodę można zlikwidować na 2 sposoby:

  1. Usunąć szkodę samodzielnie oraz dokonać zgłoszenia szkody mailem na adres do wiadomości W zgłoszeniu należy zamieścić opis jak wyżej oraz załączyć zdjęcia i fakturę za mycie auta. Taka szkoda zostanie zlikwidowana przez Insbud poprzez wypłatę kwoty odpowiadającej wartości poniesionych wydatków, dlatego konieczne jest podanie danych rachunku bankowego do dokonania przelewu.
  2. Usunąć szkodę bezgotówkowo w myjni z którą współpracuje gmina. Zgłoszenia szkody należy dokonać mailem na adres W zgłoszeniu należy zamieścić opis jak wyżej oraz załączyć zdjęcia. W tym przypadku rozliczenie za likwidację szkody nastąpi między gminą a INSBUD. Po dokonaniu zgłoszenia, gmina autoryzuje numer rejestracyjny i przekazuje go do myjni co pozwala na umówienie wizyty bezpośrednio z myjnią.

Myjnia zlokalizowana jest w Radzyminie, przy al. Jana Pawła II 58e (obok cmentarza).


Kontakt:

 

Na skróty

Przewiń do góry