Konsultujemy „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”

Wspólnie z gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską opracowaliśmy projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. W dokumencie opisaliśmy m.in. cele wynikające z diagnozy oraz wizji metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w których wskazaliśmy przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych możliwe do współfinansowania ze środków UE. Przygotowanie i przyjęcie strategii daje szansę na realizację projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów rozwojowych i skoordynowanego zaspakajania potrzeb całej metropolii warszawskiej. M.st. Warszawa oraz pozostałe gminy i powiaty metropolii będą mogły pozyskać środki unijne m.in. na budowę dróg rowerowych, parkingów Parkuj i jedź, zakup taboru autobusowego oraz na projekty edukacyjne. W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na wdrażanie instrumentu ZIT przewidziana została kwota z UE w wysokości 135 000 000 EUR.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców metropolii warszawskiej do zapoznania się
ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w dniach od 28 czerwca – 1 sierpnia 2023 r. Link do platformy konsultacyjnej.


Jak można wziąć udział w konsultacjach

  1. Przeczytaj projekt Strategii ZIT
  2. Napisz opinię na temat projektu Strategii ZIT – przez zakładkę „Dodaj uwagę ogólną”
  3. Wyraź opinię szczegółową za pomocą formularza. Prześlij wypełniony formularz na adres 
  4. Przyjdź na dyżur z ekspertami, którzy współtworzą Strategię ZIT, do Pałacu Kultury i Nauki (VIII piętro, sala 853)
  • 4 lipca (wtorek), między 10 a 12
  • 19 lipca (środa), między 14 a 18

2023_06_26_ulotka-strategia-ZIT_v2-scaled.jpeg


Podstawa prawna:

MATERIAŁY

Na skróty

Przewiń do góry