MIAS Mazowsze – „Mazowsze dla sołectw 2023” - dofinansowanie dla gminy Radzymin

belka mazowsze dla sołectw.png

Gmina Radzymin otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” na dofinansowanie następujących zadań:


„Budowa oświetlenia ulicy Dworkowej w Sołectwie Łąki w Gminie Radzymin”

W ramach zadania zostanie zamontowane oświetlenie uliczne, które znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów.
Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.


„Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Słupno Górki w Gminie Radzymin”

W ramach zadania zostanie zostanie utworzony teren rekreacyjny, w tym zostaną zamontowane urządzenia zabawowe oraz sportowo rekreacyjne.
Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.
 


„Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Dybowie, w Gminie Radzymin - etap I”

W ramach przedmiotowego zadania w sołectwie Stary Dybów w Gminie Radzymin powstanie I etap realizacji większej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej. W ramach I etapu prac powstanie budynek w stanie surowym otwartym tj. na poziomie około 50 % stopnia zaawansowania robót.
Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.


„Zakup i montaż elementów małej architektury w sołectwie Słupno 1 w Gminie Radzymin”

W ramach przedmiotowego zadania wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej zostaną zamontowane elementy małej architektury – ławki oraz kosze na śmieci.
Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.


„Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borki w Gminie Radzymin”

W ramach przedmiotowego zadania na obszarze ulicy Teresińskiej w Borkach zamontowane zostaną 2 wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej.
Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.

Na skróty

Przewiń do góry