Zgłoszenia do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci z obwodu szkoły

W roku szkolnym 2024/2025 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci urodzone w 2017 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2018, jeżeli dziecko korzysta obecnie z edukacji przedszkolnej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZAPISY DZIECI W OBRĘBIE OBWODU SZKOLNEGO

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu, na zgłoszenie rodzica. Dzieci te są przyjmowane bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Prosimy rodziców o kontakt ze szkołą w Państwa obwodzie szkolnym, aby wypełnić zgłoszenie.
Druk zgłoszenia dostępny jest w siedzibach szkół.

Informujemy, że wypełnione zgłoszenie do szkoły podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły, ze względów organizacyjnych powinno zostać złożone niezwłocznie.

 

sp_rekrutacja.png

 

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH >>> tutaj możecie Państwo zobaczyć, w obwodzie której szkoły zamieszkuje Państwa dziecko

 

Obwody szkół na rok szkolny 2024/2025 określone są uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie:

Uchwała nr 299/XXII/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 01.06.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów.


Dane kontaktowe do szkół: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie
https://www.sp1radzymin.radzymin.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie
http://sp2radzymin.radzymin.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie
http://sp1slupno.radzymin.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M.Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
http://www.sp2slupno.radzymin.pl/

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie
http://spnadma.radzymin.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
https://www.spciemne.radzymin.pl/

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach
https://www.spzalubice.radzymin.pl/

 

Na skróty

Przewiń do góry