ZazieleńMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin – głosuj na projekt nr 479!

Budżet Obywatelski Mazowsza to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa mazowieckiego Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców. My także mamy swój projekt! 

Oddaj głos na projekt nr 479 na https://bom.mazovia.pl/
w terminie od 12 maja do 18 czerwca 2023 r. 

Skrócony opis projektu gminy Radzymin 

Budowa zielonej strefy buforowej pomiędzy ścieżką rowerową, a drogą wojewódzką w miejscowościach Cegielnia i Słupno (wzdłuż ul. Jana Pawła II - dawna DK 8.) gmina Radzymin. Projekt zakłada stworzenie tzw zielonej ściany poprzez gęste nasadzenia zieleni zimozielonej, zawierającej wszystkie szaty roślinności od niskiej do wysokiej

Lokalizacja

Wzdłuż drogi wojewódzkiej (dawna DK 8.) od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w msc Cegielnia do skrzyżowania z ul. Żeromskiego w msc Słupno w gminie Radzymin około 2 km

BOM mapka.png

Opis projektu

Budowa zielonej strefy buforowej pomiędzy ścieżką rowerową, a drogą wojewódzką w msc Cegielnia i Słupno (wzdłuż ul. Jana Pawła II - dawna DK 8.) w gminie Radzymin    

Projekt zakłada stworzenie tzw zielonej ściany poprzez wykonanie gęstych nasadzeń, a w terenie gdzie nie ma wystarczającego miejsca na zieleń można by zastosować "poziomą" (np. montaż pergoli) lub innych elementów dekoracyjnych, które umożliwią posadzenie pnączy.

W celu zachowania wymogów dotyczących widoczności i bezpieczeństwa ruchu - szczególnie w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej oraz przystanku komunikacji zbiorowej pozostawiamy zarządcy drogi decyzyjność w zastosowaniu rozwiązań.

Strefa buforowa z zieleni - rekomendowane jest wykonanie gęstych nasadzeń zieleni zimozielonej, zawierającej wszystkie szaty roślinności od niskiej do wysokiej. Zaleca się także – szczególnie w odniesieniu do roślin młodszych, aby do nasadzeń wykorzystywać rośliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym, a w przypadku drzew dodatkowo szkółkowane. Do wykonania nasadzeń z drzew wysokich należy przeznaczać materiał roślinny wykopany z bryłą korzeniową, zabezpieczoną tkaniną jutową lub siatką wykonaną z drutu nieocynkowanego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu:
* odizolowanie ciągu pieszo - rowerowego i strefy zamieszkałej od ruchliwej drogi
* zmniejszenie natężenie hałasu
* poprawę samopoczucia mieszkańców
* zwiększenie bioróżnorodność, poprawę małej retencji, wytworzenie tlenu w pasie drogi
* podniesie walorów estetycznych

Adresaci projektu

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego i odwiedzający z całego kraju:
*użytkownicy ciągu pieszo - rowerowego
*mieszkańcy
*turyści (sąsiedztwo Krzyża Żołnierskiego" obiektu, który zapisał się w kartach historii związanej z Cudem nad Wisłą)

Lp.

Działanie

Koszt (brutto, w PLN)

1

wykonanie projektu budowlanego i nasadzeń

50 000 zł

2

strefa buforowa z zieleni

500 000 zł

3

strefa buforowa z pergoli

300 000 zł

Łącznie: 850 000 zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

BOM plakat.jpeg

Na skróty

Przewiń do góry