Stanowisko Gminy Radzymin w sprawie konsultowanych rozwiązań przedprojektowych dla linii kolejowej nr 10 Legionowo -Radzymin – Tłuszcz

Gmina Radzymin przedstawiła dyrekcji PKP Polskich Linii Kolejowych stanowisko w sprawie konsultowanych rozwiązań przedprojektowych dla linii kolejowej nr 10 Legionowo – Radzymin - Tłuszcz oraz zaprezentowanych wariantów rozbudowy linii.

Jednoznacznie pozytywnie należy ocenić rozbudowę linii kolejowej. W pełni popieramy budowę drugiego toru na odcinku od Wieliszewa do Radzymina co sprawi, że oferta przewozów pasażerskich, w tym Szybkiej Kolei Miejskiej będzie mogła być dalej rozwijana. Po przebudowie skróci się czas przejazdu oraz zwiększy częstotliwość kursów w kierunku Warszawy.

Nie zgadzamy się jednak z częścią zaproponowanych rozwiązań: 

  • W związku z proponowaną likwidacją jednego z gruntowych przejazdów w północnej części sołectwa Cegielnia, niezbędne jest zapewnienie komunikacji w postaci drogi wykonanej z kruszywa po północnej stronie torów, która połączy utrzymany przejazd w ciągu ul. Batalionów Chłopskich oraz likwidowany w ciągu ul. Sikorskiego.
  • Korekty wymaga geometria skrzyżowania ulicy Kolejowej i Wróblewskiego. Już dziś jest to niebezpieczne skrzyżowanie, a po dobudowie dodatkowego toru po północnej stronie sytuacja się pogorszy. Poza korektą rozwiązań drogowych konieczne jest zapewnienie bezpiecznej drogi również pieszym, zarówno tym poruszającym się w ciągu ulicy Wróblewskiego jak i tym, którzy z ulicy Wróblewskiego skręcają w Kolejową.
  • Modernizacja stacji kolejowej w Radzyminie w zaproponowanym wariancie przewiduje budowę przejść podziemnych do peronów po wschodniej stronie (bliżej ul. Wróblewskiego) w pobliżu obecnego wejścia na perony. Proponujemy realizację wejść na perony po stronie zachodniej w ciągu ul. Kolejowa - Słoneczna albo po obu stronach peronów. Dzięki takiemu rozwiązaniu przejście podziemne będzie mogło być wykorzystywane również do komunikacji pieszej przez osoby poruszające się ulicą Słoneczną – Kolejową i dalej Witosa, co nada przejściu dodatkową funkcję i znacząco skróci drogę pieszą pomiędzy tymi ulicami.
  • Kategorycznie sprzeciwiamy się proponowanej likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu ul. POW w Radzyminie oraz połączenia drogowego pomiędzy ul. POW oraz Witosa w Radzyminie. I jedna i druga droga pełni istotną rolę komunikacyjną, zwłaszcza dla pieszych i rowerzystów. Jeśli nie jest możliwe ujęcie w projekcie dwóch torów na odcinku od Radzymina do Tłuszcza oraz utrzymania przejazdu w ciągu ul. POW oraz połączenie drogowego od POW do Witosa, wówczas popieramy wariant jednego toru na tym odcinku oraz utrzymania w/w komunikacji kołowej.
  • Jeśli z jakichkolwiek powodów nie będzie możliwe zrealizowanie powyższej uwagi i ciągłość ul. POW oraz połączenia ul. POW i Witosa będzie musiała zostać przerwana, kategorycznie domagamy się utrzymania ruchu pieszych i rowerzystów w ciągu ul. POW w postaci przejścia podziemnego oraz jednocześnie przebudowę ulicy Cichej, która przejęłaby część ruchu w kierunku centrum Radzymina, a także znalezienia alternatywnego połączenia drogowego ulicy Witosa i POW, np. wykorzystując drogi ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego K.2.KDD / K.2.KDp.
  • Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wyszyńskiego musi uwzględniać potrzeby lokalnego układu drogowego, w szczególności przyczółek wiaduktu po południowej stronie musi zostać przebudowany w taki sposób, aby znajdująca się po północnej stronie wiaduktu ul. Wyszkowska mogła zostać poprowadzona pod wiaduktem i włączona do ul. POW, a sam najazd powinien umożliwiać włączenie drogi prostopadłej 2KDL w ul. Wyszyńskiego, najlepiej w formie ronda, aby można było ją kontynuować również po wschodniej stronie Wyszyńskiego.
  • W pełni popieramy budowę przystanku osobowego w Emilianowie, który pozwoli na dogodną przesiadkę z trasy S8 do kolei oraz umożliwi dojazd do pracy z Warszawy w kierunku obiektów logistycznych w Emilianowie i Gminie Dąbrówka. Jednak, aby takie połączenie pasażerskie mogło zafunkcjonować niezbędna jest budowa torów odstawczych, tak aby w Emilianowie pociąg osobowy mógł kończyć swój bieg i zmieniać kierunek jazdy. Jeśli takie tory nie powstaną wówczas każdy pociąg osobowy będzie mógł zakończyć bieg dopiero w Tłuszczu co sprawi, że połączenie takie nigdy nie zafunkcjonuje albo jego oferta będzie mało atrakcyjna dla pasażerów.

Liczymy na ujęcie wszystkich zgłaszanych uwag. 

PKP_AD 6 LIKWIDACJA SIKORSKIEGO.png  PKP_AD RYS 7 V2 002.png  PKP_AD 8 STACJA EMILIANÓW.png

Na skróty

Przewiń do góry