Kalendarium Bitwy Warszawskiej

KALENDARIUM BITWY

8-10 sierpnia

 • 11 Dywizja Piechoty zajmuje pozycje obronne pod Radzyminem

12 sierpnia

 • Przemarsz oddziałów Dywizji Litewsko-Białoruskiej przez Radzymin
 • Pierwsze starcie z olszewikami nad rzeką Rządzą
 • Spalenie mostu w Dybowie
 • Ostrzelanie Radzymina przez artylerię nieprzyjaciela
 • Wkroczenie oddziałów sowieckich do wsi Zawady
 • Atak nieprzyjaciela na odcinku 48. pułku pod Rudą

13 sierpnia

 • Atak wojsk sowieckich na polskie placówki pod Zawadami
 • Natarcie 21. dywizji sowieckiej na Radzymin
 • Powstrzymanie ataku i wycofanie się nieprzyjaciela
 • Ponowny szturm na Radzymin 21. i 27. dywizji sowieckich
 • Przerwanie polskiej linii obrony pod Kraszewem
 • Zajęcie Radzymina przez wojska sowieckie

14 sierpnia

 • Wydanie rozkazu podjęcia kontrataku na Radzymin oddziałom 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej przez generała Rządkowskiego
 • Zajęcie Wólki Radzymińskiej i Dąbkowizny przez 81. brygadę sowiecką
 • Początek natarcia wojsk polskich na Radzymin
 • Odebranie wojsk sowieckim Radzymina przez oddziały Wileńskiego Pułku Strzelców
 • Wyparcie pułku wileńskiego z Radzymina przez bolszewików
 • Odwrót na II linię obrony
 • Śmierć kpt. Downar-Zapolskiego
 • Narada generałów Lucjana Żeligowskiego, Józefa Hallera i Franciszka Latinika w Jabłonnie
 • Gen. Lucjan Żeligowski udaje się na II linię obrony
 • Spotkanie gen. Lucjana Żeligowskiego i Jana Rządkowskiego w Strudze. Ustalenie szczegółów planowanego ataku na Radzymin
 • Wyruszenie z Jabłonny w kierunku Nieporętu oddziałów 10. Dywizji Piechoty

15 sierpnia

 • Wyruszenie z Nieporętu w kierunku Wólki Radzymińskiej II i III batalionu 28. pułku
 • Walka I batalionu 28. pułku pod Wólką Radzymińską
 • Śmierć kpt. Stefana Pogonowskiego
 • Przybycie z Nieporętu do beniaminowa 29. pułku
 • Zdobycie Wólki Radzymińskiej
 • Początek natarcie Dywizji Litewsko-Białoruskiej
 • Zdobycie Radzymina przez Wileński Pułk Strzelców
 • Skierowanie w kierunku Mokrego28. i 29. Pułku Strzelców Kaniowskich
 • Atak bolszewików od strony Ciemnego i Wiktorowa
 • Ponowne wkroczenie wojsk sowieckich do Radzymina
 • Walki 29. Pułku o Mokre
 • Wydanie rozkazu do ponownego ataku na Radzymin przez gen. Lucjana Żeligowskiego
 • Opanowanie wsi Ciemne
 • Przybycie I batalionu 28. pułku pod Mokre
 • Zdobycie Radzymina przez 30. Pułk Strzelców Kaniowskich
 • Do miasta przybywa gen. Józef Haller

16 sierpnia

 • Wyruszenie z Radzymina w kierunku Wiktorowa i Kraszewa Pułku Grodzieńskiego
 • Obsadzenie okopów nad rzeką Rządzą przez I i II batalion Pułku Grodzieńskiego
 • III batalion Pułku Grodzieńskiego wyrusza w kierunku Dybowa
 • Niepowodzenie natarcia 28. pułku na Mokre
 • Walka z bolszewickimi samochodami pancernymi na przedmieściach Radzymina
 • Przybycie ppłk. Thommee do 28. pułku w celu poprowadzenia ataku na Mokre
 • Atak i zdobycie wsi Mokre
 • Zajęcie okopów na I linii obrony na odcinku od Zawad do Dybowa przez III batalion 30. pułku

17 sierpnia

 • Wycofanie wojsk sowieckich w kierunku Wyszkowa

Na skróty

Przewiń do góry