Rusza gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych na 2024 r.

kotkek i piesek.jpeg

W ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2024 roku" rusza dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt. Dofinansowanie będzie odbywało się na podobnych zasadach jak w roku 2023.

Warto zapoznać się z treścią uchwały 857/LXIX/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2024 r. zatwierdzającej program, w której szczegółowo opisane są warunki dofinansowania.

 

Główna zasada finansowania zabiegów jest taka, że właściciel zwierzęcia sam wybiera zakład leczniczy, w którym przeprowadza zabieg. Następnie na podstawie faktury ubiega się o zwrot poniesionych kosztów, składając stosowny wniosek (Załącznik nr 1 do w/w uchwały):

DOCXzałącznik nr1 wniosek.docx (28,16KB)

Można ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych wyłącznie po 22.03.2024 r., gdyż jest to data wejścia w życie wspomnianej wyżej uchwały.

Wysokość refundacji za poszczególne zabiegi kształtuje się następująco:

  • kastracja kota – 90 zł,
  • sterylizacja kotki – 180 zł,
  • kastracja psa – 220 zł,
  • sterylizacja suki - 290 zł,

Proszę pamiętać, że można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów wykonanych zabiegów u psa lub kota tylko i wyłącznie oznakowanego, którego numer czipa został zarejestrowany w bazie Safe - Animal.

Właściciel może bezpłatnie oznakować psa lub kota na koszt Gminy w zakładzie leczniczym pn.: EDINA VETCARE GROUP S.A. z siedzibą zakładu w Radzyminie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16, 05 – 250 Radzymin. Zwierzęta można bezpłatnie oznakować w terminie do 10 października 2024 r. Zadanie to dofinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Faktura na podstawie, której ubiegać się będą Państwo o zwrot poniesionych kosztów powinna zawierać:

  • dane właściciela zwierzęcia,
  • informację o wykonanym zabiegu u zwierzęcia i nr wszczepionego i wprowadzonego do bazy czipa.

Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów tylko raz w roku kalendarzowym i maksymalnie do dwóch zwierząt.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wysokości środków przypadających w budżecie gminy na realizację tego zadania. Kwota pozostała do rozdysponowania będzie aktualizowana raz w miesiącu na naszej stronie internetowej w zakładce dedykowanej ochronie zwierząt. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 listopada 2024 r. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2024 roku to 25 000 zł. Na dzień 6 maja 2024 pozostało do wykorzystania 20 710 zł.

 

 

Na skróty

Przewiń do góry