Rusza gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych na 2023 r.

kotkek i piesek.jpeg

W ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2023 roku" rusza dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt. Dofinansowanie będzie odbywało się na podobnych zasadach jak w roku 2022.

Warunki dofinansowanie szerzej opisane są w treści uchwały nr 731/LVII/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 marca 2023 r., zatwierdzającej program.

Warunek otrzymania zwrotu za zabieg sterylizacji lub kastracji

Właściciel zwierzęcia sam wybiera zakład leczniczy, w którym przeprowadzony będzie zabieg. Następnie składa wniosek (do pobrania poniżej) i na podstawie faktury ubiega się o zwrot poniesionych kosztów.

Można ubiegać się o zwrot wydatków tylko poniesionych po 29.03.2023 r., gdyż jest to data wejścia w życie wspomnianej wyżej uchwały.

Wysokość refundacji za poszczególne zabiegi kształtuje się następująco:

  • kastracja kota – 80 zł,
  • sterylizacja kotki – 170 zł,
  • kastracja psa – 210 zł,
  • sterylizacja suki - 280 zł,

Proszę pamiętać, że przy ubieganiu się o zwrot poniesionych kosztów wykonanych zabiegów u psa lub kota, który dotąd nie był oznakowany, obligatoryjne jest jego jednoczesne zaczipowanie wraz z rejestracją numeru czipa w bazie Safe - Animal.

Właściciel może bezpłatnie oznakować psa lub kota na koszt Gminy w zakładzie leczniczym pn.: EDINA VETCARE GROUP S.A. z siedzibą zakładu w Radzyminie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16, 05 – 250 Radzymin.

Faktura na podstawie, której ubiegać się będą Państwo o zwrot poniesionych kosztów powinna zawierać:

  • dane właściciela zwierzęcia,
  • informację, o wykonanym zabiegu u zwierzęcia i nr wszczepionego i wprowadzonego do bazy czipa.

Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów tylko raz w roku kalendarzowym i maksymalnie do dwóch zwierząt.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wysokości środków przypadających w budżecie gminy na realizację tego zadania. Kwota pozostała do rozdysponowania będzie aktualizowana raz w miesiącu na naszej stronie internetowej w zakładce dedykowanej ochronie zwierząt. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2023 r. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2023 roku - na dzień 1 sierpnia 2023 r. pozostało do rozdysponowania 11 110,00 zł

Na dzień 1 września 2023 r. pozostało do rozdysponowania 8 580,00 zł.

 

Na skróty

Przewiń do góry