Gminny program opieki nad zwierzętami 2024 r.

Gmina Radzymin realizuje zadanie opieki nad zwierzętami poprzez wdrażanie zapisów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin. Zachęcamy do zapoznania się z programem na rok 2024, który został zatwierdzony uchwałą nr 857/LXIX/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2024 roku i wszedł w życie w dniu 22.03.2024 r. 

Najważniejsze informacje dla mieszkańców gminy, które wynikają z programu:

 

Gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2024 roku mieszkańcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji. Wnioski można składać za zabiegi wykonane w okresie 22.03-29.11.2024 r.  Więcej informacji >>>

Właściciel może bezpłatnie oznakować psa lub kota na koszt Gminy w zakładzie leczniczym pn. EDINA VETCARE GROUP S.A., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa z siedzibą zakładu w Radzyminie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16, 05-250 Radzymin. Zwierzęta można bezpłatnie oznakować w terminie do 10 października 2024 r. Zadanie to dofinansowane jest
z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Postępowanie wobec bezdomnych zwierząt domowych

Każda osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi ma obowiązek powiadomić o tym w pierwszej kolejności Ekopatrol w godzinach pracy Urzędu (tel. 22 66 76 700) lub Policję (tel. 22 786 50 07) po godzinach pracy Urzędu.

W żadnym wypadku nie należy podejmować decyzji o samodzielnym przywiezieniu zwierzęcia do lecznicy. Nieumiejętne postępowanie ze zwierzęciem może mu nie tylko zaszkodzić, ale też nieść za sobą szereg konsekwencji np. pogryzienie czy zadrapania osoby udzielającej pomocy.

W roku 2024 Gmina Radzymin zawarła umowę na świadczenie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami będącymi uczestnikami kolizji i innych zdarzeń losowych z terenu Gminy Radzymin z podmiotem pn. Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński z siedzibą w Wołominie, przy ul. Chrobrego 2.

Zwierzęta bezdomne trafiają do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PERRO Marzena Golańska, Zamienie ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki (Schronisko Małe Boże).

Informacje o zwierzętach, które trafiły do schroniska znajdują się na profilu FB Schroniska Małe Boże. 

Ponadto informujemy, że informacje na temat zwierząt, które szukają właściciela zamieszczane są również w grupie "Radzymin. Pupile" na portalu Facebook.

Na skróty

Przewiń do góry