Gminny program opieki nad zwierzętami 2023 r.

Gmina Radzymin realizuje zadania opieki nad zwierzętami poprzez wdrażanie zapisów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin. Zachęcamy do zapoznania się z programem na rok 2023, który został zatwierdzony uchwałą nr 731/LVII/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 marca 2023 ri wszedł w życie w dn. 29.03.2023 r. 

Najważniejsze informacje dla mieszkańców gminy, które wynikają z programu:

Gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2023 roku mieszkańcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji. Wnioski można składać za zabiegi wykonane w okresie 29.03-30.11.2023. Więcej informacji >>>

Właściciel może bezpłatnie oznakować psa lub kota na koszt Gminy do 20 października 2023 r. w zakładzie leczniczym pn.: EDINA VETCARE GROUP S.A., ul. Powązkowska 44c, 01- 797 Warszawa z siedzibą zakładu w Radzyminie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16, 05 – 250 Radzymin.

Postępowanie wobec bezdomnych zwierząt domowych

Każda osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi ma obowiązek powiadomić o tym w pierwszej kolejności Ekopatrol w godzinach pracy Urzędu tel. 22 66 76 700 lub Policję 22 786-50-07 po godzinach pracy Urzędu.

W żadnym wypadku nie należy podejmować decyzji, że takie zwierzę samemu przewieziemy do lecznicy. Nieumiejętne postępowanie ze zwierzęciem może mu tylko zaszkodzić oraz może nieść za sobą szereg konsekwencji np. pogryzienie czy zadrapania osoby udzielającej pomocy. Pamiętajmy, że Gmina Radzymin znajduje się w obszarze zagrożonym wścieklizną. Więcej informacji na: Wścieklizna na Mazowszu - aktualna sytuacja i przeciwdziałanie

W roku 2023 Gmina Radzymin zawarła umowę na świadczenie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami będącymi uczestnikami kolizji i innych zdarzeń losowych z terenu Gminy Radzymin z podmiotem pn. Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński z siedzibą
w Wołominie, przy ul. Chrobrego 2, 05 – 200 Wołomin.

Zwierzęta bezdomne trafiają do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PERRO Marzena Golańska, Zamienie ul. Leśna 23, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki (Schronisko Małe Boże). Informacje o zwierzętach, które trafiły do schroniska znajdują się na profilu FB Schroniska Małe Boże. 

Ponadto informujemy, że informacje na temat zwierząt, które szukają właściciela zamieszczane są również w grupie "Radzymin. Pupile" na portalu Facebook.

Na skróty

Przewiń do góry