Wizyta studyjna dla samorządowców z Ukrainy - rozwój gospodarczy

W dniach 21-24 marca 2023 r. w gminach regionu Zalewu Zegrzyńskiego odbyło się I Polsko Ukraińskie Forum Samorządowe. Głównym organizatorem Forum była Gmina Serock, a ze strony ukraińskiej Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego i Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne. Gmina Radzymin znalazła się w gronie współorganizatorów i przygotowała dla uczestników Forum wizytę studyjną na tematy związane z rozwojem gospodarczym i współpracą pomiędzy samorządem a biznesem. 

Forum było także okazją do podpisania pierwszej umowy partnerskiej Gminy Radzymin z samorządem zza granicy - gromadą Niemiszajewo z Ukrainy, więcej informacji w artykule: Radzymin i Niemiszajewo podpisały umowę partnerską

Wizyta studyjna - rozwój gospodarczy na przykładzie gminy Radzymin

Goście z Ukrainy odwiedzili wybrane największe obiekty biznesowe na terenie gminy – zakład produkcyjny Coca-Cola HBC Polska w Radzyminie i jedną z hal w kompleksie Panattoni Park Warsaw North II w Ciemnem. Wspólnie z przedstawicielami obu firm Burmistrz Krzysztof Chaciński prezentował samorządowcom z Ukrainy możliwości długofalowej współpracy pomiędzy administracją lokalną i przedsiębiorcami, w tym tworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego czy wspólną budowę dróg publicznych.

Lokalny biznes podczas wizyty studyjnej reprezentowała firma Waflex Wiesław Stankiewicz, która w lutym br. uruchomiła swoją nową siedzibę w Wiktorowie, z halą produkcyjną i magazynową oraz nowoczesnymi rozwiązaniami efektywności energetycznej. Właściciele Waflexu niezwykle serdecznie powitali gości i w podziękowaniu otrzymali od nich ukraińską flagę, uchronioną w jednej z miejscowości przed rosyjskimi okupantami.

Wizyta studyjna zakończyła się w Scenie Cegielnia, gdzie prezentowano możliwości współpracy samorządu i biznesu m.in. na polach edukacji i kultury. Burmistrz Krzysztof Chaciński i p. Anna Gołembiewska, dyrektor Publicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” w Radzyminie omówili zasady i praktykę współdziałania gminy i przedszkoli, prowadzonych przez firmy prywatne, dzięki którym w gminie Radzymin stworzono taką liczbę miejsc w przedszkolach publicznych, która praktycznie w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców. Z kolei p. Marek Kościkiewicz ze Sceny Cegielnia zaprezentował dotychczasową współpracę kulturalno-promocyjną z gminą Radzymin i oprowadził gości po swoim obiekcie. Na zakończenie p. Patrycja Dubaniewicz, prezes Radzymińskiego Klubu Biznesu, opowiedziała krótko o działalności i planach Klubu.

Serdecznie dziękujemy firmom, które otworzyły swoje progi dla naszych gości!

Radzymiński Klub Biznesu w części konferencyjnej Forum

Kluczowym punktem programu I Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego była konferencja, która odbyła się w dn. 21.02.2023 i była poświęcona współpracy administracji rządowej i samorządowej i wyzwaniom, jakie stają przed samorządami. Jednym z celów konferencji i całego Forum było wypracowanie możliwych kierunków wsparcia Ukrainy tak dziś, jak i po odbudowie po rosyjskiej agresji i stały rozwój ukraińskich samorządów.

W jednym z konferencyjnych paneli udział wzięła p. Patrycja Dubaniewicz, prezes Radzymińskiego Klubu Biznesu, która mówiła o roli, jaką lokalny biznes może pełnić we współpracy z samorządami. Klub miał również swoje mini-stoisko i wsparł organizację wizyty studyjnej w Radzyminie.

Partnerem Forum była również Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, a jednym z prelegentów jej Wiceprezes, p. Dariusz Szymczycha, który zadeklarował możliwość współpracy z Radzymińskim Klubem Biznesu.  

 

O I Polsko Ukraińskim-Forum Samorządowym 

Konferencja inaugurująca Forum była objęta patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także patronatami: Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Związku Miast Polskich i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

Ze strony ukraińskiej wydarzenie organizowali przedstawiciele Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego oraz Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Agrarnego. Ponadto udział w Forum wzięli m.in. przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Kredobanku (spółki-córki banku PKO BP w Ukrainie) i Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Sponsorami konferencji i Forum były: PGNiG Grupa ORLEN, Fundacja PKO Banku Polskiego oraz hotel Narvil Conference&SPA w Serocku.

Forum było okazją do dyskusja o dobrych praktykach w samorządach, o możliwych kierunkach wsparcia dla Ukrainy tak dziś, jak i po odbudowie po rosyjskiej agresji, jak również o stałym rozwoju ukraińskich samorządów. Oprócz konferencji nt. partnerstwa samorządów i administracji publicznej w programie Forum znalazły się wizyty studyjne w gminach: Serock, Radzymin, Legionowo, Wieliszew, Winnica i Jabłonna.

Więcej informacji o Forum: I Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe 21-24.03.2023. Relacje z wydarzeń są także dostępne na stronie Gminy Serock: relacja z konferencji i relacja z Forum.

pl-ukr_plakat_konferencja_na_strone.jpeg

Na skróty

Przewiń do góry