Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Raport wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2023 roku.

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.9.2023 Burmistrza Radzymina z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2023 roku.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 6.02.2023 r. do 13.02.2023 r.

Konsultacje odbyły się w formie zgłoszenia uwag, wniosków i propozycji do projektu uchwały umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym oraz udostępnionej w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta i na tablicy ogłoszeń.

Uwagi, wnioski i propozycje do projektu uchwały w ramach konsultacji można było składać pisemnie na odpowiednim formularzu: pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, adres skrytki odbiorczej lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta poczty elektronicznej: srodowisko@radzymin.pl. Opinie można było również wrzucać do skrzynki na wnioski i opinie, znajdującej się na parterze siedziby Urzędu przy pl. Kościuszki 2.

W imieniu Burmistrza Radzymina konsultacje przeprowadził Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga.

opiekna nad zwierzętami.jpeg

Na skróty

Przewiń do góry