Konsultacje społeczne - dot. rozbudowy i modernizacji linii kolejowych oraz budowy odcinka Tłuszcz - Radzymin - Legionowo

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji przedprojektowej dla Projektu pn. „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” uruchamiamy kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących proponowanych rozwiązań w zakresie rozbudowy i modernizacji linii kolejowych w obszarze aglomeracji warszawskiej w tym budowy nowo projektowanego odcinka linii kolejowej Warszawa Praga – Nasielsk – Kątne/Świercze.


Konsultacje społeczne stanowią dialog ze społeczeństwem pozwalający na zapoznanie się z opinią mieszkańców obszaru oddziaływania Projektu oraz ich przedstawicieli, a także dają możliwość realnego udziału w kształtowaniu infrastruktury transportu kolejowego. Tym samym uwzględniając opinie i postulaty społeczeństwa napływające w pierwszym oraz drugim etapie konsultacji, jak również wykonane analizy, dokonano oceny poszczególnych korytarzy przebiegu nowo projektowanego odcinka linii kolejowej. Przeprowadzona analiza wielokryterialna pozwoliła na określenie dwóch korytarzy trasowania nowego odcinka linii kolejowej, a także możliwych do implementacji rozwiązań technicznych dla całego zakresu Projektu dedykowanych do dalszych analiz.


W związku z realizowanymi analizami szczegółowymi, pozwalającymi docelowo na wybór wariantu inwestorskiego spełniającego potrzeby użytkowników transportu publicznego, jak i oczekiwane funkcje ruchowe, chcielibyśmy zaprosić mieszkańców obszaru oddziaływania Projektu do kontynuowania udziału w procesie konsultacyjnym.


W dniu 3 marca br. pod adresem https://konsultacje.databout.pl/ zostanie uruchomiona dedykowana witryna internetowa, na której znajdziecie Państwo materiały informacyjne oraz kwestionariusze, w ramach których do dnia 4 kwietnia br. możliwe będzie zgłoszenie uwag i wniosków dotyczących proponowanych rozwiązań infrastrukturalnych.

Istnieje również możliwość przekazania postulatów drogą tradycyjną (listownie) na adres Databout sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje społeczne”.


Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców miasta i gminy Radzymin oraz pozostałych gmin znajdujących się w obszarze oddziaływania linii kolejowej nr 10 Legionowo – Tłuszcz odbędzie się w dniu 7 marca 2023 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin przy ulicy Konstytucji 3 Maja 15 w Radzyminie.

Na skróty

Przewiń do góry