Inauguracja inwestycji Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku

15 sierpnia 2020 r. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uroczyście zaprezentowali samorządowe plany budowy i wizualizacje Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie. Muzeum powstanie w zabytkowej „Świetlicy Pielgrzyma” naprzeciw Cmentarza Żołnierzy Polskich 1920. Gmina opracowała koncepcję obiektu, obecnie trwa jego projektowanie. Zapowiedziano również konsultacje społeczne nt. koncepcji zagospodarowania przestrzeni przy cmentarzu na cele ogrodu historyczno-edukacyjnego.

Rok wcześniej Marszałek Województwa Mazowieckiego i Burmistrz Radzymina uroczyście podpisali list intencyjny w sprawie samorządowej inwestycji w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie. Przez ten rok gmina pozyskała grunt pod budowę obiektu, powstała koncepcja rewitalizacji i rozbudowy „Świetlicy Pielgrzyma”, poczyniono uzgodnienia z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, a także rozpoczęło się projektowanie. Przewidywany początek prac budowlanych to wiosna 2021 r.

„Obiekt powstaje pomimo wielu prób pisania historii Bitwy Warszawskiej na nowo. Tak jak najsilniejszy wiatr nie jest w stanie zmienić biegu rzeki, tak samo nikt i nic nie zmieni prawdy o tym, że niezwykle waleczni żołnierze w ossowskim bitewnym epizodzie stanowili jedynie tło dla zaciętych i kilkudniowych walk o Radzymin. Świadomość kapitalnej roli Radzymina jako symbolicznej stolicy ‘Cudu nad Wisłą’ dobrze była znana władzom odrodzonej II Rzeczpospolitej, które tu organizowały centralne obchody Święta Wojska Polskiego” – powiedział Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podczas obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 r. w Radzyminie.

O roli muzeum w Radzyminie w swoim wystąpieniu w dn. 15 sierpnia br. mówił też Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik: „Wielką rolą samorządu jest przypominać i upamiętniać bohaterów walk 1920 r., gdyż ta pamięć powinna trwać wiecznie. (…) Wspólnie z Burmistrzem Radzymina przedstawiliśmy wizję muzeum, które będzie znajdować się naprzeciw wejścia na ten cmentarz. Myślę, że nie ma lepszego miejsca, bo w sposób naturalny będzie ono związane z tą ziemią, uświęconą krwią bohaterów. Chcemy, aby to muzeum było częścią Muzeum Niepodległości, dla którego organem prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego. Realizujemy w ten sposób zasadę subsydiarności, czyli pomocniczości. Chcemy robić to wspólnie – chcemy upamiętniać naszych bohaterów, ale przede wszystkim edukować młodzież i w oparciu o historię wychowywać ją w systemie tych wartości, dzięki którym w 1920 r. ocalała odrodzona Rzeczpospolita”.

Burmistrz Radzymina wyraził wdzięczność Marszałkowi Województwa za wspólne przedsięwzięcie. Podziękował również za wsparcie w przygotowaniach do budowy muzeum przedstawicielom kościoła – „Świetlica Pielgrzyma” wraz z działką została przekazana gminie przez Parafię Przemieniania Pańskiego w Radzyminie przy aprobacie Jego Ekscelencji bp. Romualda Kamińskiego, ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej. 


Koncepcja rewitalizacji „Świetlicy Pielgrzyma” i zaproszenie do zbieranie pamiątek


Według opracowanej przez gminę koncepcji przyszłe muzeum będzie mieściło się w zrewitalizowanej „Świetlicy Pielgrzyma” oraz w połączonym z nią, nowoczesnym pawilonie wystawienniczym o powierzchni ok. 500 metrów kwadratowych. Sam zabytkowy budynek byłby zbyt mały, aby pomieścić muzeum. Urządzone zostanie również otoczenie zabytku.

Gmina Radzymin opracowała szczegółową koncepcję budowy nowego pawilonu wystawienniczego, dla której uzyskano zalecenia Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Wykonawcą koncepcji była firma Aioni z Białystoku. Rozpoczęły się też prace na dokumentacją projektową, której wykonawcą jest Studio Budowlane „Unity” s.c. z Warszawy. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane na wiosnę 2021 r.

„Dobrze wykorzystaliśmy ostatni rok – pozyskaliśmy grunt, stworzyliśmy koncepcję rewitalizacji i rozbudowy obiektu, przekonaliśmy konserwatora zabytków do naszej wizji i podjęliśmy współpracę z wiarygodnym, merytorycznym partnerem, jakim jest Muzeum Niepodległości” – stwierdził podczas prezentacji wizualizacji obiektu burmistrz Chaciński.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie ma być oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie. Podczas prezentacji w dn. 15.08.2020 r. reprezentował je dr Jan Engelgard, dyrektor Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz współautor książek i wystaw nt. historii wojny polsko-bolszewickiej. Muzeum Niepodległości będzie partnerem merytorycznym, we współpracy z którym w przyszłym muzeum powstanie program wystaw stałych i czasowych.

W swoim przemówieniu podczas obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej burmistrz Krzysztof Chaciński ogłosił zbiórkę pamiątek do przyszłego muzeum. Zaprosił mieszkańców gminy Radzymin oraz wszystkie osoby, które zechcą wesprzeć tworzenie zbiorów przyszłego muzeum, aby zgłaszały się do Gminy Radzymin.

 

Plany przemiany „lądowiska” w ogród edukacyjny


Wraz z wizualizacjami Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 zaprezentowano cztery koncepcje kierunków zagospodarowania terenu tzw. „lądowiska papieskiego” w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Żołnierzy Polskich 1920 w Radzyminie wraz z pomnikiem bohaterów Bitwy Warszawskiej. Według tych koncepcji teren ten mógłby stać się ogrodem historyczno-edukacyjnym, który wraz z zabytkową nekropolią i sąsiednim Muzeum Bitwy Warszawskiej będą stanowić atrakcję historyczną i edukacyjną, chętnie odwiedzaną przez turystów i osoby, pragnące oddać hołd bohaterom wojny polsko-bolszewickiej, spoczywającym na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 w Radzyminie.

Zaprezentowane wizje są punktem wyjścia do dyskusji publicznej nt. przyszłego zagospodarowania „lądowiska”. We wrześniu planowane jest rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w tej sprawie. Podobnie jak wcześniej dla centrum Radzymina, gmina będzie dążyła do stworzenia optymalnego sposobu zagospodarowania „lądowiska” z uwzględnieniem wyników dyskusji społecznej.

 

Na skróty

Przewiń do góry