Inwestycje w Słupnie - bieżące informacje

Prace budowlane w ulicy Norwida w Słupnie

Inwestycje realizowane w ulicy Norwida w Słupnie i ulicach przyległych (B. Markiewicza, Jesionowej, A. Asnyka, F. Chopina, I. Krasickiego, J. Brzechwy, C. Miłosza, Porannej Rosy, B. Prusa, Sąsiedzkiej, Przyjaznej, bocznych od Norwida) należą do jednych z największych zadań inwestycyjnych w drogach realizowanych w ostatnich latach na terenie gminy Radzymin. Prace wykonywane są na zlecenie 2 inwestorów: PWiK w Radzyminie oraz Gminy Radzymin, których zakres na ul. Norwida się przenika.

Inwestycja realizowana przez PWiK w Radzyminie obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 6,5 km
 • budowę sieci wodociągowej
 • wykonanie nawierzchni asfaltowych w ul. Asnyka, Brzechwy, Krasickiego, Chopina, Sąsiedzkiej i Norwida.

Inwestycja realizowana przez Gminę Radzymin obejmuje:

 • budowę kanalizacji deszczowej w ul. Norwida z wpustami i odrzutami do ulic bocznych
 • przebudowę przepustu w rejonie ul. Gościniec
 • budowę oświetlenia drogowego wraz z systemem sterowania w ul. Norwida
 • remont chodnika i wjazdów od strony Radzymina; wykonanie nowego krawężnika oraz zjazdów od strony Marek
 • przebudowę sieci kolidujących z rozbudowywaną drogą (sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć gazociągowa, kanalizacja deszczowa),
 • wykonanie kanału technologicznego na światłowód w ul. Norwida
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Norwida_PWIK.png

Stan zaawansowania prac przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu

W wyniku ogłoszonego w 2020 roku przez PWiK przetargu, wyłoniono Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp. z o.o. z Tarnowa, które za kwotę nieco ponad 13 mln zł w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku miało wybudować i uzyskać pozwolenia na użytkowanie sieci będących w zakresie PWiK. Umowa była realizowana w formule "projektuj i buduj", co oznacza, że pierwszy etap zadania to wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Pierwsze prace, związane z kontraktem, rozpoczęły się pod koniec 2020 roku. Równolegle Gmina Radzymin wykonywała dokumentację projektową kompleksowej przebudowy ulicy Norwida, aby zgrać ją w czasie z budową sieci.

Na dzień sporządzania komunikatu, wykonano wszystkie elementy sieci oraz przyłączy. Jedynym pozostałym do realizacji elementem jest budowa jednej z pompowni ścieków, dlatego stan zaawansowania inwestycji PWiK można ocenić na 98%.

Stan zaawansowania prac przy budowie ulicy Norwida

W czerwcu 2022r. Gmina Radzymin, w wyniku postępowania przetargowego, wyłoniła wykonawcę budowy ulicy Norwida w Słupnie. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma, która wykonywała już kanalizację sanitarną w ulicy Norwida - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp. z o.o. z Tarnowa. Wartość inwestycji: 5,2 mln zł. Termin zakończenia prac określono na 6 marca 2023r.

Stan zaawansowania prac:

 • 60% wykonanej sieci kanalizacji deszczowej
 • 53% wykonanego kanału technologicznego
 • rozpoczęte prace przy odtwarzaniu chodnika od numeru 105
 • przebudowano część kolizji.

Do realizacji poza w/w sieciami pozostało jeszcze przestawienie słupów energetycznych oraz prace brukarskie związane z krawężnikami nowej drogi i zjazdami oraz wycinka części drzew.

Po wykonanym zakresie drogowym wynikającym z umowy Gminy, wykonawca będzie mógł wykonać nawierzchnię bitumiczną w oparciu o umowę zawartą z PWiK.

Norwida_Gmina.png

Szeroki zakres prac prowadzony w jednym czasie

Po raz pierwszy w Gminie Radzymin prowadzona jest inwestycja, której zakres jest tak szeroki, a realizacja różnych zadań odbywa się niemalże w tym samym czasie. Poza tym dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że inwestycja prowadzona jest w wąskim pasie drogowym, który uniemożliwia użytkownikom drogi bezproblemowe objazdy placu budowy.

Utrzymanie pasa drogowego

Utrzymanie nawierzchni w obrębie pasa drogowego, w trakcie budowy, należy do obowiązków wykonawcy, z których wykonawca wywiązuje się nienależycie.

Warto wspomnieć, że wielokrotnie (8, 15, 22, 29 listopada 2022r., a także 6, 13 grudnia 2022r. oraz 10, 17 stycznia 2023r.) Gmina Radzymin wzywała głównego wykonawcę kanalizacji sanitarnej do uporządkowania placu budowy na ul. Norwida w Słupnie. Ostatecznie Gmina Radzymin nałożyła na wykonawcę kary umowne i postanowiła, że na koszt firmy, sama rozpocznie prace porządkowe na terenie objętym inwestycją.

Prace konserwacji nawierzchni ulicy Gościniec są prowadzone od 25 stycznia 2023 roku. Punktowo wykonawca poprawiał też ulicę Norwida, ale z uwagi na niewystarczający zakres prac, począwszy od przyszłego tygodnia, konserwację wykona Gmina Radzymin na koszt wykonawcy.

327647477_760498985497497_4034125249604474796_n.jpeg

Planowane zakończenie prac

Wynikający z umowy termin na budowę drogi i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie to 6 marca 2023 roku. Firma złożyła wniosek o wydłużenie terminu do czerwca br., ale na chwilę obecną nie ma na to zgody ze strony inwestora. Wysoki poziom uciążliwości budowy utrzyma się jeszcze przez ok 2 miesiące, na kiedy planowany jest koniec prac przy kanalizacji deszczowej.

 

 

Na skróty

Przewiń do góry