PUP Wołomin - do 7 lutego 2023 można składać wnioski o dofinansowania dla firm z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie informuje,  że w dniach 30 stycznia - 7 lutego 2023 r. ogłasza nabór  Wniosków Pracodawcy o przyznanie środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W 2023 roku środki KFS mogą być przeznaczone zgodnie z Priorytetami MRiPS na:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców; 
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;  
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych – określonych   w „Barometrze zawodów 2023 dla powiatu wołomińskiego"; 
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia; 
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych; 
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Więcej informacji oraz formularze wniosku można znaleźć na stronie PUP Wołomin: https://wolomin.praca.gov.pl/-/20013003-nabor-wnioskow-pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-na-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-ze-srodkow-kfs 

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Radzymin mogą uzyskać informacje nt. dofinansowań z KFS w Filii PUP w Radzyminie, tel. (22) 786-92-76, ul. Komunalna 8A, Radzymin. 

KFS_logo_fb.jpeg

Na skróty

Przewiń do góry