Odbiór odpadów z działek rekreacyjnych na terenie Gminy Radzymin w roku 2024

Zgodnie z uchwałą nr 228/XVII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 09.12.2019 r., dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od 01.01.2020 r., nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie są objęte zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych.

 

W celu zapewnienia odbioru odpadów, wytworzonych na działkach rekreacyjnych, właściciele nieruchomości mają obowiązek indywidualnego zawarcia stosownej umowy z przedsiębiorcą.

 

W 2024 roku ofertę usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zgłosiły następujące firmy:

 • MS-EKO Sp. z o.o., ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa
  tel. 884 700 007, e-mail: 
   
 • P.P.U.H. IMPERF s.c. D. Szpańki G. Staniec, ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin
  tel. 22 787 88 65; 22 786 89 46, e-mail: 
   
 • MPK Pure Home Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
  tel. 29 769 18 00 w 116, e-mail: 

 

Więcej kontaktów do firm, świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych można znaleźć w wykazie podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej.
 

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym burmistrza do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, organ będzie przeprowadzał kontrolę umów zawartych z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych.

 

Na skróty

Przewiń do góry