Wyłożenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego: Radzymin, Nadma

Od 18 stycznia do 8 lutego 2023r. można zapoznać się z projektami następujących planów zagospodarowania przestrzennego:
  • dla części obrębu 05-05 w Radzyminie - https://tiny.pl/wpck9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 23.01.2023 r. o godzinie 16.30;
  • dla części obrębów 02-03 i 03-02 w Radzyminie - https://tiny.pl/wpcn5. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 23.01.2023 r. o godzinie 17.30;
  • dla północnej części obrębu Nadma wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia - https://tiny.pl/wpcnz. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 23.01.2023 r. o godzinie 18.30.
Z projektami mpzp można zapoznać się:
  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
  • na portalu mapowym pod adresem: https://radzymin.e-mapa.net w warstwie: „Zagospodarowanie przestrzenne” - „Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu”
Uwagi do projektów planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:
  • papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
  • elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl lub poprzez platformę ePUAP.

są na wyciągnięcie ręki 10.png

Na skróty

Przewiń do góry