Placówka wsparcia dziennego

Zgodnie z Uchwałą Nr 698/LIII/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2022 r., z dniem 31 grudnia 2022 roku Radzymiński Klub Inspiracji został zlikwidowany. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego z dniem 1 stycznia 2024 roku zostało zlecone organizacji pozarządowej na mocy Zarządzenia Nr 0050.146.2023 Burmistrza Radzymina w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w 2024 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Radzymin” oraz zawartej umowy.

 

Placówka, niezmiennie działa pod dotychczasowym adresem  tj. ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin.

plakat_pwd_2024.png


Szczegóły i zapisy do placówki:

Agata Wrzecińska- Sarapata
koordynator projektu
tel. +48 577 110 299

Na skróty

Przewiń do góry