Placówka wsparcia dziennego

Zgodnie z Uchwałą Nr 698/LIII/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2022 r., z dniem 31 grudnia 2022 roku Radzymiński Klub Inspiracji został zlikwidowany. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego z dniem 1 stycznia 2023 roku zostało zlecone organizacji pozarządowej na mocy Zarządzenia Nr 0050.130.2022 Burmistrza Radzymina w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Radzymin” oraz zawartej umowy.

Placówka, niezmiennie działa pod dotychczasowym adresem  tj. ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin.

Szczegóły i zapisy do placówki: 
p. Magdalena Borkowska
tel. 609478883 
mail: 

Na skróty

Przewiń do góry