Centrum Aktywności Społecznej

Centrum Aktywności Społecznej w Radzyminie (CAS) zostało utworzone zarządzeniem Burmistrza Radzymina w 2015 roku. Obecnie ma swoją siedzibę przy ul. Konstytucji 3 Maja 8A w Radzyminie. Z pomieszczeń Centrum mogą korzystać nieodpłatnie organizacje pozarządowe w zakresie swojej statutowej działalności pożytku publicznego, niesformalizowane grupy społeczne oraz osoby fizyczne. 

Głównym celem CAS-u jest wspieranie sektora społecznego przy realizacji wszelkiego typu działań i projektów na rzecz Gminy Radzymin, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz promowanie i wspieranie lokalnego potencjału społecznego.

Beneficjenci mogą korzystać z pomieszczeń CAS w sposób systematyczny lub jednorazowy, po złożeniu odpowiedniego wniosku ws. korzystania z lokalu CAS oraz podpisaniu umowy. 

Kalendarz rezerwacji lokalu CAS

Szczegółowych informacji na ten temat udziela:
Piotr Oniszk

tel. 22 667 68 54

 

PLIKI DO POBRANIA: 


PDFZarządzenie_BR_lokal_CAS.pdf (555,92KB)

PDFRegulamin_lokalu_CAS.pdf (357,54KB)
PDFUmowa_użyczenia_lokalu_CAS.pdf (610,57KB)
PDFWniosek_użyczenie_lokalu_CAS.pdf (540,72KB)
 

Na skróty

Przewiń do góry