Preferencyjny zakup węgla - wnioski na 2023 rok

Gmina Radzymin rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Osoby, które chcą dokonać zakupu węgla w preferencyjnej cenie, we wskazanym okresie muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione,

Ważne! W pierwszej kolejności będą rozpatrywane i realizowane wnioski złożone w 2022 roku. Gmina Radzymin oczekuje na ofertę z Polskiej Grupy Górniczej i wyznaczenie terminu odbioru węgla. 

Podobnie jak w roku 2022 - węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).

W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać:
Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie,
ul. Weteranów 31, 
w pokoju nr 6 na parterze.  

 

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA:

Aby zakupić węgiel należy:

1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK o zakup preferencyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, w pokoju nr 6 na parterze. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie, zweryfikuje czy wnioskodawcy przysługuje zakup preferencyjny oraz wyda stosowne zaświadczenie.

2. WNIEŚĆ OPŁATĘ  – w tym celu, należy udać się do kasy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin i na podstawie uzyskanego w OPS zaświadczenia opłacić zakup (płatność gotówkowa i bezgotówkowa). Potwierdzenie płatności otrzymają Państwo od pracownika Kasy.
Koszt tony węgla to 2 000 zł za tonę.

3. ODEBRAĆ WĘGIEL W SKŁADZIE  – należy udać się do jednego ze składów, z którym gmina Radzymin podpisała umowę na preferencyjną sprzedaż węgla i odebrać surowiec.

Ważne! Cena 2 000 zł za tonę dotyczy osób, które odbiorą i przetransportują zakupiony węgiel we własnym zakresie.


Surowiec jaki będzie dystrybuowany przez Gminę Radzymin to najprawdopodobniej „orzech” i „groszek”. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przewidzieć - kiedy rozpocznie się dystrybucja węgla, jaką będziemy dysponować ilością oraz jaka będzie jego jakość. 


Informacji odnośnie dodatku węglowego udziela:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
Radzymin, ul. Weteranów 31, parter, pok. 4
nr tel. 22 786 54 86

 

PLIKI DO POBRANIA:


PDFWniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego 2023.pdf (184,06KB)
DOCWniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego 2023.doc (72,50KB)

Na skróty

Przewiń do góry