Budżet Gminy Radzymin na rok 2023 uchwalony!

Budżet Gminy Radzymin na rok 2023 uchwalony!

Rada Miejska w Radzyminie na sesji 19 grudnia przyjęła uchwałę w sprawie budżetu gminy Radzymin na rok 2023. Dochody zaplanowano na poziomie 208 mln zł, a wydatki na kwotę 222,6 mln zł. Blisko 66 mln zł stanowią wydatki inwestycyjne. Warto jednak przypomnieć, że ze względu na mniejsze wpływy do budżetu gminy, związane z odgórnymi zmianami podatkowymi w Polsce, w 2023 roku będą kontynuowane jedynie już rozpoczęte inwestycje oraz te, na które gmina otrzymała dofinansowanie. Dzięki temu, w czasach galopującej inflacji, uda się zrealizować zaplanowane zadania, a deficyt budżetowy, na tle innych samorządów, będzie niewielki.

– Z powodu ubytków w dochodach, będzie to na pewno trudny rok dla finansów samorządów - mówi Krzysztof Chaciński Burmistrz Radzymina. – Od wielu lat stawiamy jednak na rozwój naszej gminy, stąd - planując jedynie kontynuację rozpoczętych zadań – wydatki inwestycyjne w 2023 roku będą stanowiły prawie jedną trzecią wydatków budżetu.

 

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na rok 2023 to:

 • budowa al. L. Kaczyńskiego (inwestycja realizowana przy udziale środków FDS) - II etap inwestycji, drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową (ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem)
 • modernizacja ulic: Borkowskiej w Rudzie, 15-ego Sierpnia w Mokrem, Napoleońskiej w Starym Dybowie, Leśnej, Juliusza Kossaka, Rzemieślniczej, Czarnej w Nadmie, Sasankowej w Łąkach, bł. Bronisława Markiewicza i Sadowej w Słupnie, Sikorskiego w Cegielni, Sybiraków, Rodzinnej i Nastrojowej w Słupnie (przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu)
 • budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morelowa, Ochorowicza i Klubowa
 • projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF)
 • budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF)
 • budowa dwóch budynków komunalnych
 • wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PWiK sp. z o.o., głównie na kluczowe inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie gminy Radzymin
 • Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta
 • realizacja projektu 'Radzymiński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne
 • modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie – budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie
 • zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół
 • projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF
 • projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin, miejscowości Ciemne i Nowy Janków (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF)
 • projekt modernizacji ulic Mickiewicza w Radzyminie, Kwiatów Polskich i Zdrojowej, Władysława IV i Zielnej, Pólko i Wrzosowej, Jaworówki w Nadmie, Łąkowej wraz z ulicami przyległymi oraz ul. Rubinowej i fragmentu ul. Brylantowej w Radzyminie
 • dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Żeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie

budżet Gminy Radzymin_2023.png

 

Na skróty

Przewiń do góry