Konsultacje społeczne dotyczącyce zmiany rodzaju miejscowości Popielarze - wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Popielarze dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Popielarze

Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez:

  1. bezpośrednie, otwarte spotkanie z mieszkańcami w postaci zebrania wiejskiego w dniu 05.12.2022 r. w Popielarzach w budynku pod adresem Popielarze 1 o godz. 17.00, na którym uprawnieni do głosowania otrzymali ankietę konsultacyjną ze skierowanym do mieszkańców pytaniem:  Czy jesteś za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Popielarze z „przysiółka wsi Nowe Załubice” na „wieś”.
  2. ankiety dostępnej na gminnej platformie konsultacyjnej www.konsultacje.radzymin.pl.   

Konsultacje trwały od 05.12.2022 r. do 16.12.2022 r.


W konsultacjach wzięło udział 17 osób (ankieta papierowa – 8, ankieta elektroniczna – 9):

  • liczba głosów ważnych – 15 (ankieta papierowa – 8, ankieta elektroniczna – 7)
  • liczba głosów nieważnych – 2 (ankieta elektroniczna)

Stwierdza się, iż w wyniku przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych w miejscowości Popielarze wypowiedzieli się jednogłośnie za zmianą rodzaju miejscowości Popielarze z „przysiółek wsi Nowe Załubice” na „wieś”.

 


W dniach od 05.12.2022 r. do 16.12.2022 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Popielarze.

Konsultacje mają charakter lokalny. Ich celem jest poznanie opinii mieszkańców Popielarzy na temat zmiany rodzaju miejscowości Popielarze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

  1. bezpośrednie, otwarte spotkanie z mieszkańcami w postaci zebrania  wiejskiego w dniu 05.12.2022 r. w Popielarzach w budynku pod adresem Popielarze 1, na którym zostanie przedstawiona ankieta konsultacyjna ze skierowanym do mieszkańców pytaniem.
  2. ankiety dostępnej: u sołtysa sołectwa Opole i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej platformie konsultacyjnej www.konsultacje.radzymin.pl.   

Wypełnione ankiety należy składać w terminie do 16.12.2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin oraz elektronicznie poprzez platformę konsultacyjną pod adresem www.konsutlacje.radzymin.pl.

Raport przedstawiający wyniki konsultacji zostanie upubliczniony w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz sołectwa Opole, a także na stronie www.konsultacje.radzymin.pl  i www.bip.radzymin.pl .

PLIKI DO POBRANIA:


PDFANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Popielarze.pdf (376,54KB)
DOCXANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Popielarze.docx (24,20KB)
 

Na skróty

Przewiń do góry