Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
17 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Anity, Elizy, Mirona
Znajdujesz się w: Strona główna Urząd Miasta i Gminy Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

 

Artur Jakub Goryszewski

tel. (022) 786-62-92/93 wew. 128
e-mail: skarbnik@radzymin.pl

Oświadczenie majątkowe znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej

 

1. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy realizujących te zadania.

2. Skarbnikiem jest pracownik urzędu, któremu burmistrz powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości w urzędzie;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z budżetem;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. Skarbnik nadzoruje i koordynuje działalność finansową gminy, a w szczególności:
1) koordynuje przygotowanie projektu uchwały budżetowej;
2) opracowuje układ wykonawczy budżetu, harmonogramy realizacji dochodów i wydatków;
3) nadzoruje przestrzeganie zasady równowagi budżetowej w toku wykonywania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określonych uchwałą budżetową;
4) przygotowuje projekty uchwał w sprawie wprowadzenia zmian budżetu;
5) opracowuje i przedstawia burmistrzowi do zatwierdzenia plan kontroli finansowej oraz koncepcję innych spraw dotyczących finansów publicznych i rachunkowości;
6) nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową komórek i jednostek organizacyjnych;
7) monitoruje stan finansów publicznych w komórkach i jednostkach organizacyjnych, a w przypadku niegospodarności, opóźnieniach w realizacji, nadmiaru posiadanych środków, naruszeniu zasad gospodarki finansowej wnioskuje o blokowanie planowanych wydatków budżetowych;
8) dokonuje kontrasygnaty (sprawdzenia i podpisania) dokumentów rodzących zobowiązanie finansowe – pod względem prawidłowości i zgodności z budżetem - przed ich realizacją;
9) sporządza okresowe i roczne sprawozdania z wykonania budżetu;
10) przygotowuje projekty uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych we współpracy z kierownikiem Referatu Finansowego oraz innych uchwał i zarządzeń związanych z realizacją budżetu;
11) wykonuje inne zadania z zakresu finansów publicznych powierzone przez burmistrza.

4. Skarbnik współdziała ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wykonywania zadań budżetowych.

5. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez Referat Planowania i Realizacji Budżetu, Referat Podatków i Opłat Lokalnych i Biuro Windykacji.

Anna Kotowska
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel.: +48.227866292, fax: +48.227865195, email: umig@radzymin.pl, http://www.radzymin.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x