Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Znajdujesz się w: Strona główna Urząd Miasta i Gminy Sekretarz

Sekretarz

 

 

tel. (022) 786-62-92/93 wew. 125
e-mail: aslubowski@radzymin.pl

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków:

w poniedziałki w godz. 14.00 - 19.00

Oświadczenie majątkowe znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

1. Sekretarz realizuje zadania gminy powierzone przez burmistrza w określonym zakresie, organizuje pracę urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie, odpowiednie warunki działania oraz bieżącą kontrolę pracy osób zatrudnionych w urzędzie.

2. Do zadań sekretarza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędu;
2) wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu, koordynowanie działań poszczególnych stanowisk pracy oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
3) pełnienie stałego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, współpraca ze wszystkimi pracownikami w zakresie przestrzegania zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i terminowego załatwiania spraw;
4) projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę urzędu;
5) nadzór nad przygotowaniem zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;
6) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i warunków materialno – technicznych dla działalności urzędu;
7) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
9) kontrola prawidłowego wykonywania przez podległych pracowników zadań wynikających z zakresu czynności;
10) przygotowywanie regulaminów i dokumentacji związanej z naborem pracowników, w tym udział w pracach komisji rekrutacyjnej;
11) organizowanie i koordynowanie przebiegu służby przygotowawczej w urzędzie;
12) nadzór nad szkoleniem i rozwojem zawodowym pracowników urzędu;
13) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników urzędu;
14) opracowywanie procedury oceny pracowników, weryfikacja kryteriów oceny, przeprowadzenie ocen i analiza ich wyników;
15) doradztwo w sprawach związanych z etyką zawodową i etycznym postępowaniem;
16) określanie założeń i kierunków informatyzacji urzędu;
17) kontrola gospodarowania mieniem na terenie urzędu;
18) nadzór nad procesem przygotowywania projektów aktów prawnych przez urząd;
19) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie prowadzonych spraw;
20) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków;
21) prowadzenie i nadzór nad stosowaniem procedur udostępniania informacji publicznej;
22) współpraca w zakresie przygotowywania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej i na stronę internetową urzędu;
23) współpraca z organami sołectw;
24) koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendów;
25) współpraca z radą, prezydium rady oraz komisjami rady;
26) udzielanie pomocy pracownikom urzędu w przygotowywaniu wniosków o środki z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych;
27) udzielanie informacji i pomocy pracownikom gminnych jednostek oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym unijnych;
28) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, za wyjątkiem ustalenia wynagrodzenia oraz czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
29) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu bezpośrednio podległych;
30) pełnienie funkcji kierownika urzędu w razie nieobecności burmistrza i zastępcy burmistrza.

Sekretarz bezpośrednio nadzoruje działalność:
1)  Referatu Ogólnoorganizacyjnego;
2) Biura Rady.

Działalność Biura Rady Miejskiej pod względem formalnym nadzoruje sekretarz, zaś pod względem merytorycznym – przewodniczący rady miejskiej.

 

Anna Kotowska
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel.: +48.227866292, fax: +48.227865195, email: umig@radzymin.pl, http://www.radzymin.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x