Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna Aktualności
OFERTA PRACY DLA FARMACEUTY

czytaj więcej

OFERTA PRACY DLA FARMACEUTY

BEZPIECZNA KARUZELA W SŁUPNIE

czytaj więcej

BEZPIECZNA KARUZELA W SŁUPNIE

˝SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014˝ W GMINIE RADZYMIN

czytaj więcej

˝SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014˝ W GMINIE RADZYMIN

KONKURS ˝MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU˝ PO RAZ CZWARTY NA MAZOWSZU!

czytaj więcej

KONKURS ˝MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU˝ PO RAZ CZWARTY NA MAZOWSZU!

Example Frame
Aktualności
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGĘ DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO SYGNAŁU INTERNETOWEGO DLA 290 ODBIORCÓW
2014-09-30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGĘ DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO SYGNAŁU INTERNETOWEGO DLA 290 ODBIORCÓW
Gmina Radzymin ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: 1/POIG/14).
 
OFERTA PRACY DLA FARMACEUTY
2014-09-29
OFERTA PRACY DLA FARMACEUTY
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie poszukuje kandydata na stanowisko: 1.kierownika działu Farmacji Szpitalnej, 2. mgr farmacji, 3. technika farmacji
 
ZAGINĄŁ SZCZENIAK
2014-09-29
ZAGINĄŁ SZCZENIAK
W dniu 27.09.2014 roku w Markach , przy granicy ze Słupnem zaginął szczeniak ok. 6 miesięcy, czarny podpalany, w czerwonej obroży. Jeśli ktoś go widział prosimy o kontakt : 602 608 109
 
KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOMINIE
2014-09-29
KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOŁOMINIE
Powiatowa Komisja Wyborcza w Wołominie, powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 września 2014 r., podaje informację o swoim składzie, siedzibie oraz terminach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wołomińskiego
 
BEZPIECZNA KARUZELA W SŁUPNIE
2014-09-29
BEZPIECZNA KARUZELA W SŁUPNIE
W tym roku stawiamy na bezpieczeństwo uczniów i ich zdrowie. Prosimy pomóżcie nam w zdobyciu funduszy na ZAKUP PODŁOŻA SYNTETYCZNEGO pod sprzęty na placu zabaw oraz położenie kostki brukowej przy wejściu do szkoły
 
PLANOWANE WYŁĄCZENIE PRĄDU
2014-09-29
PLANOWANE WYŁĄCZENIE PRĄDU
PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo poinformował o wyłączeniu prądu, które nastąpi 1.10.2014 roku w godz. 8.00-16.00 w Słupnie ul. Żeromskiego (od stacji paliw do nr 31A), Konopnickiej oraz 2.10.2014 roku w godz. 8.00-18.00 w Radzyminie ul. Maczka (od Źródlanej do nr 58).
 
PCHLI TARG W RADZYMINIE
2014-09-29
PCHLI TARG W RADZYMINIE
Pchli Targ już w niedzielę 12 października od godziny 8:00 do 12:00. W tym roku organizatorzy przychylając się do próśb mieszkańców zdecydowali się na organizację 2 targów w miesiącu
 
˝SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014˝ W GMINIE RADZYMIN
2014-09-26
˝SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014˝ W GMINIE RADZYMIN
W dniach 19 - 21 września 2014 roku odbyła się akcja "Sprzątanie Świata 2014" pod hasłem "Turysto szanuj środowisko"."Sprzątanie Świata" miało miejsce w Polsce już po raz 21-szy. Krajowym patronem i koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Fundacja Nasza Ziemia.
 
ZAGINĄŁ LABRADOR
2014-09-26
ZAGINĄŁ LABRADOR
Zaginął 6-letni LABRADOR, kolor sierści jasny biszkopt, oczy miodowo-bursztynowe, jasny nosek. Pies zaginął między Kobyłką, a Wołominem, widywany jest w różnych miejscach na terenie Wołomina, Radzymina (w pobliżu Kościoła) i okolic.
 
˝ZABAWNA MATEMATYKA˝
2014-09-25
˝ZABAWNA MATEMATYKA˝
Fundacja Kamyk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Zabawna matematyka". Projekt jest skierowany do uczniów klas IV-VI i polega na zachęceniu rodziców i uczniów do innego spojrzenia na matematykę i przekonanie ich, że królowa nauk wcale nie musi być trudna.
 
ZAPROSZENIE NA LEKCJĘ HISTORII
2014-09-25
ZAPROSZENIE NA LEKCJĘ HISTORII
Seniorzy z Gminy Radzymin Absolwenci WUTW mają zaszczyt zaprosić w dniu 30.09.2014 r. o godz. 11.00 na wyjątkową lekcję historii do Sali Koncertowej w Radzyminie.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ˝OPRACOWANIE I WDROŻENIE PLANU  GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RADZYMIN˝
2014-09-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ˝OPRACOWANIE I WDROŻENIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RADZYMIN˝
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI XII ROCZNICY NADANIA  SZKOLE  W NADMIE IMIENIA PRYMASA TYSIĄCLECIA
2014-09-24
MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI XII ROCZNICY NADANIA SZKOLE W NADMIE IMIENIA PRYMASA TYSIĄCLECIA
W dniu 07 września 2014 r. o godz. 15.00 odbyła się Msza Święta przed szkołą przy Pomniku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, celebrowana przez Proboszcza ks. Grzegorza Mioduchowskiego.
 
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Z CYKLU ˝ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH˝ PN. ˝PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH  – DOFINANSOWANIE W LATACH 2014-2020˝
2014-09-23
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Z CYKLU ˝ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH˝ PN. ˝PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH – DOFINANSOWANIE W LATACH 2014-2020˝
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na drugą konferencję z cyklu "Rozwój Obszarów Wiejskich" pn. "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dofinansowanie w latach 2014-2020".
 
ARCHITEKCI KRAJOBRAZU JADĄ NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO RZYMU
2014-09-22
ARCHITEKCI KRAJOBRAZU JADĄ NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO RZYMU
Kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół Terenów Zieleni wyjeżdża na praktyki zawodowe za granicę. Tym razem 16 uczniów trzeciej klasy z Technikum Architektury Krajobrazu wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Rzymu.
Wyjazd na staż jest częścią projektu "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy" złożonego przez szkołę w ramach programu Leonardo da Vinci, który otrzymał dofinansowanie w ramach projektu systemowego pt. "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" realizowanego przez FRSE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
ZAPROSZENIE DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH
2014-09-22
ZAPROSZENIE DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH
Hospicjum Domowe w Warszawie, ul. Tykocińska 27/35 zaprasza chętnych na szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych, które odbędzie się w siedzibie Ośrodka w dniach 18 – 19.10 (I część) i 15 – 16.11.2014 r. (II część)
 
BEZPŁATNE SEMINARIUM - OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
2014-09-17
BEZPŁATNE SEMINARIUM - OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium 'Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa', które odbędzie się 30 września 2014 roku w Warszawie.
Seminarium jest przeznaczone dla małych i średnich firm i jest dla Przedsiębiorców całkowicie bezpłatne
 
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
2014-09-15
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta i Gminy Radzymin przypomina przedsiębiorcom o ustawowym obowiązku dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 r.
 
ZAWIADOMIENIE 0 KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE: PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  OBRĘBY: ARCIECHÓW, POPIELARZE, STARE ZAŁUBICE
2014-09-12
ZAWIADOMIENIE 0 KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE: PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBY: ARCIECHÓW, POPIELARZE, STARE ZAŁUBICE
Przeprowadzenie konsultacji ustała się w następujący sposób;
- spotkanie informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Radzymin oraz zainteresowanych mieszkańców. Termin spotkania ustala się na dzień 2 października 2014 r. o godz.14:00.
- zaproszenie do składania pisemnych opinii, uwag oraz propozycji rozwiązań urbanistycznych w projekcie planu
 
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY RADZYMIN – OBRĘBY: ARCIECHÓW, POPIELARZE, STARE ZAŁUBICE
2014-09-04
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY RADZYMIN – OBRĘBY: ARCIECHÓW, POPIELARZE, STARE ZAŁUBICE
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Radzymin – obręby: Arciechów, Popielarze, Stare Załubice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
INFORMACJA ODNOŚNIE PROJEKTOWANIA SIECI KANALIZACYJNEJ W SŁUPNIE
2014-09-02
INFORMACJA ODNOŚNIE PROJEKTOWANIA SIECI KANALIZACYJNEJ W SŁUPNIE
W dniu 02.07.2014 roku Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Małgorzata Klimkiewicz spotkali się z przedstawicielami lokalnej społeczności wsi Słupno
 
KONKURS ˝MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU˝ PO RAZ CZWARTY NA MAZOWSZU!
2014-08-19
KONKURS ˝MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU˝ PO RAZ CZWARTY NA MAZOWSZU!
Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu".Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.
 
2013-01-11
 - ra_20130703_banersmieci_01.jpg
 
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel.: +48.227866292, fax: +48.227865195, email: umig@radzymin.pl, http://www.radzymin.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl    |    projekt: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x