Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna Aktualności
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma – część A-1

czytaj więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma – część A-1

77.ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

czytaj więcej

77.ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Powróćmy jak za dawnych lat!

czytaj więcej

Powróćmy jak za dawnych lat!

Budżet Obywatelski 2017 krok po kroku

czytaj więcej

Budżet Obywatelski 2017 krok po kroku

Aktualności

 
2016-09-23

Oferta pracy w Przedszkolu nr 1 w Radzyminie

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Radzyminie zatrudni na stanowisko woźnej (1 etat) – umowa na zastępstwo. Uprawnienia: książeczka sanepidu.
Oferty prosimy składać na adres: p1.radz@wp.pl lub w sekretariacie przedszkola: Przedszkole nr 1 w Radzyminie, ul. Batorego 10 w godz. 8.00-16.00.
 
2016-09-22

KPR ˝ROKiS˝ na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej ˝Olsztyn Handball Cup 2016˝

11 września zakończył się Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej "Olsztyn Handball Cup 2016". Naszą gminę Radzymin i powiat wołomiński na tym turnieju reprezentowała drużyna piłki ręcznej chłopców KPR "ROKiS" Radzymin prowadzona przez trenera Stanisława Jaworskiego. Turniej zakończony został na V miejscu. Gratulujemy!
 
2016-09-22

30 projektów zgłoszonych do Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Zakończył się nabór projektów do drugiej edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Wnioski można było składać do 21 września. Do Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej wpłynęło
30 projektów. Ich łączny szacunkowy koszt realizacji to blisko 2 mln złotych.
 
2016-09-22

Brąz dla Radzyminianek na X Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej GNIEZNO CUP 2016

W dniach 9-11 września 2016r. w Gnieźnie odbywał się Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt "GNIEZNO CUP 2016". Była to już dziesiąta edycja tego cenionego i prestiżowego w Polsce turnieju. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach wiekowych: młodziczka (2002 i młodsze) oraz dzieci (2004 i młodsze). Zapraszamy do zapoznanie się z treścią krótkiej relacji.
 
2016-09-22

Zawiadomienie w sprawie uproszczonych planów urządzania lasów na terenie obrębów: Arciechów, Łąki, Rżyska, Nowe Załubice, Stare Załubice

Urząd Miasta i Gminy Radzymin informuje, że Starostwo Powiatowe w Wołominie przystąpiło do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów na terenie obrębów: Arciechów, Łąki, Rżyska, Nowe Załubice, Stare Załubice. Na zlecenie Starosty Wołomińskiego opracowaniem uproszczonych planów urządzania lasów zajmuje się Agencja CEZAR – Piotrkowicz Sp. J., ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 
2016-09-22

Oferta pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin

Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin. Szczegóły dla zainteresowanych na stronie.
 
2016-09-21

Uczniowie Gminy Radzymin sprzątali świat

Uczniowie szkół i przedszkoli z Gminy Radzymin 16 września przyłączyli się do Ogólnopolskiego Finału Akcji "Sprzątanie świata – Polska 2016". Ponad 1,5 tysiąca uczniów zbierało we wrześniowy piątek śmieci m.in. w Radzyminie, Starych Załubicach, Słupnie oraz Nadmie.
 
2016-09-19

Uwaga! Konkurs dla wszystkich miłośników starych fotografii

Posiadasz w domu zdjęcia, gdzie zatrzymany jest Radzymin na starych fotografiach? Zachęcamy do udziału w konkursie ,,Radzymin w Retrospekcji". I etap konkursu trwać będzie od 15 września do 14 października - tylko w tym okresie możesz zgłosić się ze zdjęciami do Biblioteki przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 15 w Radzyminie, gdzie zostaną one przyjęte do digitalizacji.
 
2016-09-19

Rodzinny Piknik Lotniczy pt.: ,,Piloci Brygady Pościgowej z Zielonki w obronie Warszawy˝

Rodzinny Piknik Lotniczy pt.: ,,Piloci Brygady Pościgowej z Zielonki w obronie Warszawy" już 1 października godz. 10.00 - 24.00. Zapraszamy całe rodziny na Lądowisko w Nadmie ul. Mostowa.
 
2016-09-19

Praca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem ul. Wołomińska 208 zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego na zastępstwo, tyflopedagoga w wymiarze 2 godz. oraz surdopedagoga w wymiarze 2 godz.
 
2016-09-16

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miasta i Gminy Radzymin przypomina przedsiębiorcom o ustawowym obowiązku dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 30 września 2016 r.
 
2016-09-16

Nauczyciele radzymińskiego ˝Norwida˝ na szkoleniach w Wielkiej Brytanii

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie zakończyli wyjazdy szkoleniowe do Wielkiej Brytanii, które odbyły się w ramach projektu zatytułowanego: "Wzrost jakości nauczania poprzez mobilność zagraniczną kadry edukacyjnej". Projekt ten realizowany był z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
 
2016-09-15

LGD - SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

Prezes Zarządu LGDZZ Edward Trojanowski zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020".
 
2016-09-14

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nadma – część A-1

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14.09.2016 r. do 05.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, plac T. Kościuszki 2, pokój nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 21.09.2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, plac T. Kościuszki 2, sala konferencyjna pokój nr 23 o godz. 17 00.
 
2016-09-14

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Szanowni Państwo,
przekazujemy do zapoznania się sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 
2016-09-14

77.ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Burmistrz Radzymina, Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Towarzystwo Przyjaciół Radzymina zapraszają na uroczystość 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, która odbędzie się na Cmentarzu Poległych w Radzyminie 24 września 2016 roku o godz. 11.30.
 
2016-09-14

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - szczepienie lisów!

Mazowiecki Lekarz Weterynarii przekazuje informację nt. jesiennej akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2016 r.
 
2016-09-13

Komunikat Burmistrza Radzymina z dn. 13 września 2016 nt. postępów rozbudowy budynku Zespołu Szkół im ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie przy ul. Konopnickiej

W dniu wczorajszym, 12 września br., budynek Zespołu Szkół im. ks. E. Czartoryskiej przy ul. Konopnickiej zyskał nowy strop betonowy. Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z krótkim komunikatem nt. postępu rozbudowy.
 
2016-09-08

Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 8 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 5 a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239) oraz uchwały Nr 587/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów zarządzam, co następuje:
 
2016-09-08

Powróćmy jak za dawnych lat!

Fundacja Partytura oraz Formacja Tango Para Todos serdecznie zapraszają na wydarzenie tangowe zatytułowane "Tango – powróćmy jak za dawnych lat", które odbędzie się 2 października 2016 r. (niedziela) w hali sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, al. Jana Pawła II 20 w Radzyminie.
 
2016-08-31

Budżet Obywatelski 2017 krok po kroku

Już po raz drugi Mieszkańcy Gminy Radzymin będą bezpośrednio współdecydować, na co zostaną wydane publiczne pieniądze. 600 tysięcy złotych z budżetu gminy na rok 2017 zostało przeznaczonych na realizację projektów, które mieszkańcy Gminy wybiorą w ramach 2. edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Serdecznie zapraszamy do składania projektów, a następnie do aktywnego udziału w głosowaniu na te najlepsze i najbardziej potrzebne!
 
2016-08-29

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przekazuje informacje dla hodowców świń. Do Państwa wiadomości przekazujemy również Informator Wojewody Mazowieckiego.
 
2016-08-26

Konkurs ˝Mazowieckie Barwy Wolontariatu˝

Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu". Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.
 
2016-08-23

Informacja dla Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół im. ks. E. Czartoryskiej nt. tymczasowego przeniesienia nauki do nowego budynku gimnazjum

Informujemy, że w związku z przedłużeniem się prac budowlanych uczniowie Zespołu Szkół im. ks. E. Czartoryskiej rozpoczną naukę w roku szkolnym 2016/2017 w nowym budynku gimnazjum przy ul. Batorego 7 w Radzyminie.
 
2016-08-18

2. wydanie książki ˝Radzymin - małe miasto, wielka historia˝

Ukazało się drugie, uaktualnione wydanie książki pt. "Radzymin - małe miasto, wielka historia". Książka jest do nabycia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, a także w sklepach Panorama i Intermarche w Radzyminie w ramach promocji firmy Coca-Cola HBC (do wyczerpania zapasów).
 
2016-08-13

Komunikat Burmistrza Radzymina z dn. 13 sierpnia 2016 r. w sprawie podpisania umowy z nowym wykonawcą nadbudowy budynku Zespołu Szkół im. Ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie

Burmistrz Radzymina informuje, że w dn. 12 sierpnia 2016 r. Gmina Radzymin podpisała umowę z nowym wykonawcą nadbudowy Zespołu Szkół im. Ks. E. Czartoryskiej przy ul. Konopnickiej w Radzyminie.
 
2016-08-10

Komunikat Burmistrza Radzymina z dn. 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zapewnienia warunków do nauki dla uczniów Zespołu Szkół im ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie

Burmistrz Radzymina informuje, że specjalnie powołany zespół roboczy wypracował koncepcję tymczasowej organizacji nauki dla uczniów Zespołu Szkół im. Ks. E. Czartoryskiej i zarekomendował przeniesienie nauki w tej szkole na okres przejściowy do nowego budynku gimnazjum przy ul. Batorego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu.
 
2016-08-03

Oświadczenie Burmistrza Radzymina w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół im. E. Czartoryskiej w Radzyminie

Gmina Radzymin informuje, że z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Gmina odstąpiła od umowy z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowlane ŻAK Waldemar Żak i PAMAR Sp. z o. o. na rozbudowę ZS im. E. Czartoryskiej w Radzyminie. Dalsze szczegóły w poniższym oświadczeniu Burmistrza
 
2016-07-20

Radzymiński Budżet Obywatelski na rok 2017

Szanowni Państwo, rozpoczyna się II edycja Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego. Po raz drugi Mieszkańcy Gminy Radzymin będą współdecydować o tym, na co zostaną wydane publiczne pieniądze.
 
2016-07-04

Informacja z dn. 4. lipca 2016 r. nt. rekultywacji terenów wyrobisk poeksploatacyjnych w Zawadach i Mokrem

W dniu 1 lipca 2016 r. Burmistrz Radzymina złożył do Prokuratury Rejonowej w Wołominie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienia dotyczą dwóch firm, które na swoich działkach na terenie Gminy Radzymin, w miejscowościach Zawady i Mokre, w ramach prowadzonej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych składują odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 
2016-06-27

Biuletyn Gminy Radzymin ˝Radzyminiak˝ nr. 2 (1/2016) – zapraszamy do lektury!

Przedstawiamy Państwu elektroniczną wersję najnowszego wydania biuletynu Gminy Radzymin "Radzyminiak", a w nim: m.n. artykuły o inwestycjach, budżecie Gminy, kształtowaniu nowego oblicza miasta Radzymin, dużo o kulturze, rekreacji i historii. Polecamy też wywiad z Adamem Ślubowskim, Sekretarzem Gminy Radzymin i artykuł nt. nadchodzącego startu 73. Tour de Pologne z Radzymina.
 
2016-06-22

Podsumowanie spotkania z Mieszkańcami z dn. 15.06.2016 r. nt. rekultywacji terenów wyrobisk poeksploatacyjnych w Zawadach i Mokrem, Gmina Radzymin

W dn. 15 czerwca 2016 r. podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Radzyminie odbyło się spotkanie z Mieszkańcami nt. rekultywacji terenów wyrobisk poeksploatacyjnych na terenie wsi Zawady i Mokre. Przedstawiamy przebieg i wnioski ze spotkania.
 
2016-06-17

Wystawa ˝Okruchy pamięci. Ziemiaństwo dawnego powiatu radzymińskiego˝ w wołomińskiej Fabryczce

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości zaprasza na wystawę "Okruchy pamięci. Ziemiaństwo dawnego powiatu radzymińskiego" w Galerii Przy Fabryczce w Wołominie, ul. Orwida 20. Wernisaż wystawy odbędzie się w niedzielę, Wystawa będzie czynna do 30 września 2016 r.
 
2016-06-16

Serwis SMS Gminy Radzymin

Wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych zapraszamy do korzystania z serwisów powiadomień. Praktyczne informacje otrzymasz błyskawicznie na swój telefon.
Nie przegap niczego!
 
2016-06-12

Deklaracje OZE – termin złożenia do 14.06.2016 r. (wtorek) do godz. 16:00 - aktualizacja z dn. 16.06.2016

Wszystkich Mieszkańców, zainteresowanych instalacjami OZE i zdecydowanych na udział w projekcie prosimy o pilne składanie deklaracji – termin złożenia upływa we wtorek, 14.06.2016 r., o godz. 16:00. Prezentujemy poniżej informacje nt. projektu dofinansowania OZE w Gminie Radzymin, główne wnioski ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 7 czerwca br. oraz zaktualizowaną prezentację. Uprzejmie informujemy, iż termin przyjmowania dokumentów do projektu dot. Instalacji OZE w Gminie Radzymin został zamknięty.
 
2016-05-16

Najnowsze inicjatywy Fundacji Kreatywni

Fundacja Kreatywni zachęca do głosowania w konkursie Tesco na projekt "Raz, dwa, trzy zmieniać możesz i Ty – Radzymin – miasto dostępne dla wszystkich", a także zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie "Klub wsparcia dziennego".
 
2016-02-29

Wszystko, co musisz wiedzieć o programie ˝Rodzina 500 Plus˝

W Gminie Radzymin wnioski o świadczenia zgodnie z programem "Rodzina 500 Plus" można składać od dnia 1 kwietnia w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin. W związku z tym OPS wydłuża od 4 do 29 kwietnia godziny otwarcia: będzie czynny od 8:00 do 18:00. Wnioski będą też przyjmowane na specjalnym stoisku namiotowym, które stanie w wybrane dni kwietnia w uczęszczanych miejscach w gminie. Zachęcamy także do składania wniosków przez internet poprzez stronę https://rodzina500plus.gov.pl/.
 
2016-02-18

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY RADZYMIN W 2016 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Burmistrz Radzymina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Radzymin w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i zaprasza do składania ofert.
 
2015-12-31

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Od początku stycznia na mocy nowej ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej działa w Radzyminie nowy punkt pomocy prawnej. Punkt jest czynny przy ul. Letniej 15 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-12:00, a w piątki: 16:00-20:00. Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które spełniają warunki przewidziane ustawą.
 
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel.: +48.227866292, fax: +48.227865195, email: umig@radzymin.pl, http://www.radzymin.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl    |    projekt: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x