Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
17 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Anity, Elizy, Mirona
Znajdujesz się w: Strona główna Aktualności
Wieczór piosenki i humoru żydowskiego w ramach Festiwalu Singera w Radzyminie

czytaj więcej

Wieczór piosenki i humoru żydowskiego w ramach Festiwalu Singera w Radzyminie

˝Bon Malucha˝ - składanie wniosków od 16 sierpnia 2017 r.

czytaj więcej

˝Bon Malucha˝ - składanie wniosków od 16 sierpnia 2017 r.

Bon Malucha – Gmina Radzymin wprowadza dofinansowanie do opieki  dla najmłodszych

czytaj więcej

Bon Malucha – Gmina Radzymin wprowadza dofinansowanie do opieki dla najmłodszych

Wakacje w Parku 2017 - Zapraszamy w każdą niedziele od 25.06 do 27.08

czytaj więcej

Wakacje w Parku 2017 - Zapraszamy w każdą niedziele od 25.06 do 27.08

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów melioracyjnych!

czytaj więcej

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów melioracyjnych!

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radzymin

czytaj więcej

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radzymin

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - sprawdź, czy jest bezpiecznie!

czytaj więcej

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - sprawdź, czy jest bezpiecznie!

Aktualności

 
2017-03-20

Konsultacje społeczne w sprawie projektowanej Drogi Północnej na odcinku ul. Mokra – ul. Wyszyńskiego, 29.03-11.04.2017

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nt. przyszłego przebiegu tzw. Drogi Północnej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Wyszyńskiego, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina nr 0050.23.2017 z dn. 10.03.2017 r. Można głosować na jeden z trzech wariantów, które prezentujemy poniżej. Konsultacje potrwają od 29 marca do 11 kwietnia, zaś w dn. 5 kwietnia o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin przy pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie dla zainteresowanych osób odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

O „Drodze Północnej”

Droga Północna ma połączyć ulicę Wyszyńskiego w pobliżu obecnego węzła Radzymin Północ z wyjazdem z Radzymina w kierunku Nieporętu. Dzięki temu powstanie dogodny przejazd pomiędzy trasą S8 a wyjazdem na Nieporęt, który ominie centrum miasta i odciąży je z ruchu samochodowego. Jednocześnie nowa ulica skomunikuje ze sobą sołectwa Dybów i Mokre, zwiększając potencjał rozwojowy przyległych terenów.

Droga Północna będzie jedną z największych inwestycji Gminy Radzymin w najbliższych latach. W sumie ma powstać ponad 5 km nowej drogi wraz z pełną infrastrukturą, chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i rowami odwadniającymi z obu stron.

Prace nad Drogą Północną podzielono na dwa zadania. Zadanie I obejmuje projektowany obecnie odcinek od ul. Przemysłowej do ul. Mokrej, oznaczony na mapie linią czerwoną. Na tym odcinku Droga Północna prowadzi od ulicy Przemysłowej do Mokrej drogami: Przemysłową, Leśną oraz dalej wzdłuż linii średniego napięcia aż do ul Mokrej. Zadanie II będzie obejmowało zaprojektowanie odcinka od ul. Mokrej do ul. Wyszyńskiego według jednego z trzech wariantów, które są przedmiotem konsultacji społecznych. Podczas opracowywania wariantów brano pod uwagę istniejącą linię gazową (planowany przebieg drogi leży na południe od niej), przebieg linii średniego napięcia i możliwości skomunikowania dróg.

Koncepcja Drogi Północnej

Na poniższej mapie przedstawiamy koncepcje przebiegu Drogi Północnej (powiększ mapę):

Koncepcja Drogi Północnej

Linią czerwoną znaczono projektowany odcinek Drogi Północnej od ul. Przemysłowej do ul. Mokrej [pobierz dokument z koncepcją Zadania I] . Na tym odcinku Droga Północna będzie przebiegała w korytarzu istniejącej ulicy Przemysłowej, która pomiędzy ulicami Weteranów i Wróblewskiego ma nawierzchnię asfaltową, a na odcinku do ul. Leśnej jest drogą gruntową, następnie ul. Leśną (obecnie droga gruntowa). Na dalszym przebiegu droga nie istnieje, lecz odcinek od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Mokrą został zaprojekowany wzdłuż linii średniego napięcia zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na tym odcinku Drogi Północnej zaplanowano trzy ronda: na skrzyżowaniach ul. Przemysłowej z ul. Weteranów i z ul. Wróblewskiego oraz na skrzyżowaniu przyszłej drogi z ul. Mokrą.

Warianty do głosowania:

- droga_pn_wariant_i.jpgWariant I (linia niebieska) przebiegu drugiego odcinka Drogi Północnej – rozpoczyna się od planowanego skrzyżowania z ul. Mokrą i biegnie wzdłuż granicy działki nr 34 do działki drogowej nr 118. Następnie droga biegnie prosto wzdłuż granicy działek 119-123 do skrzyżowania ul. POW z ul. Żukowskiego, gdzie przewiduje się powstanie ronda pięciowylotowego. Dalszy przebieg drogi kieruje się na południowy wschód w kierunku rzeki Rządzy, wzdłuż granicy działki 158 do ul. Żołnierskiej. Połączenie z ul. Wyszyńskiego w tym wariancie jest planowane na wysokości ul. Żołnierskiej w Starym Dybowie. Jest to najdłuższy i tym samym najbardziej kosztowny wariant, który daje jednak możliwość obsługi komunikacyjnej największego obszaru gminy, aż do rzeki Rządzy. [pobierz dokument z koncepcją wariantu I]

- droga_pn_wariant_ii.jpg
Wariant II (linia pomarańczowa)
 – rozpoczyna się podobnie jak Wariant I, lecz na przecięciu z działką drogową nr 118 skręca na południe w kierunku ul. POW, biegnie łukiem przez działki nr 138 i 139 oraz dalej z wykorzystaniem działki nr 140 do ul. POW. Za skrzyżowaniem z ul. POW dalszy przebieg jest planowany wzdłuż granicy działek nr 1 i 2 do ul. Pielgrzyma. Przewiduje się pozostawienie ul. Pielgrzyma jako ulicy lokalnej i włączenie jej na wysokości działki 84/2 do Drogi Północnej. Połączenie z ul. Wyszyńskiego w miejscu skrzyżowania z ul. Pielgrzyma. [pobierz dokument z koncepcją wariantu II]


- droga_pn_wariant_iii.jpgWariant III [linia zielona]
 – za skrzyżowaniem z ul. Mokrą przebieg drogi skręca łukiem przez działkę nr 35 na południe i prowadzi wzdłuż granicy działek 134 i 135/2 do ul. POW. Dalej droga kieruje się na południe przecinając działki 3/1, 3/2 i 83/2 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego w sąsiedztwie domu weselnego „Martynka”. W tym wariancie przewiduje się budowę dodatkowej drogi dojazdowej w celu obsługi działek od nr 663 do działki drogowej nr 118. [pobierz dokument z koncepcją wariantu III]

We wszystkich wariantach na skrzyżowaniach z ulicami POW i Wyszyńskiego planowane są ronda. W wariantach II i III istnieje możliwość kontynuacji przebiegu trasy po drugiej stronie ul. Wyszyńskiego wzdłuż ul. Rycerskiej, za linią kolejową.


Głosowanie na jeden z wariantów drugiego odcinka Drogi Północnej (Zadanie II)

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy Radzymin, którzy mają czynne prawo wyborcze oraz właściciele nieruchomości, położonych na przebiegu lub w pobliżu planowanych wariantów przebiegu II odcinka Drogi Północnej. W zależności od dokładnego położenia nieruchomości i jej rodzaju waga głosu właściciela będzie obliczana jako iloczyn udziału prawa własności w nieruchomości, powierzchni gruntu wyrażonej w hektarach i współczynnika mnożenia według następujących zasad:

  • dla właściciela nieruchomości zabudowanej, na terenie której przewidziano jeden z wariantów przebiegu drogi – razy 50;
  • dla właściciela nieruchomości niezabudowanej, na terenie której przewidziano jeden z wariantów przebiegu drogi – razy 30;
  • dla właściciela nieruchomości zabudowanej, dla której w odległości mniejszej niż 50 m przewidziano przebieg jednego z wariantów drogi – razy 10;
  • dla właściciela nieruchomości niezabudowanej, dla której w odległości mniejszej niż 100 m przewidziano przebieg jednego z wariantów drogi razy 5.

Można to wyrazić następującym wzorem:

WG = U × Pha × Mn

Gdzie:

  • WG oznacza ostateczną wagę głosu osoby uprawnionej do udziału w konsultacjach;
  • U – udział w prawie własności do nieruchomości położonej do 100 m od planowego przebiegu Drogi Północnej;
  • Pha – powierzchnia wyrażona w hektarach dla nieruchomości położonej do 100 m od planowego przebiegu Drogi Północnej;
  • Mn – mnożnik według zasad.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości jest jednocześnie uprawnionym do udziału w konsultacjach społecznych mieszkańcem Gminy Radzymin, do wyniku mnożenia dodaje się jeden.

Przykład 1: waga głosu uprawnionego mieszkańca Gminy Radzymin, który jest jednocześnie właścicielem połowy udziału w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,3 ha, po której ma przebiegać jeden z wariantów, wyniesie 8,5 i będzie obliczona w następujący sposób:

WG = 0,5×0,3×50 + 1 = 7,5 +1 = 8,5

Przykład 2: waga głosu uprawnionego mieszkańca Gminy Radzymin, który jest jedynym właścicielem nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 5 ha, położonej w odległości do 100 m od jednego z wariantów, wyniesie 26 i będzie obliczona w następujący sposób:

WG = 1×5×5 + 1 = 25 + 1 = 26

Przykład 3: waga głosu osoby, która nie jest mieszkańcem Gminy Radzymin, ale jest wyłącznym właścicielem nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 10 ha, po której ma przebiegać jeden z wariantów, wyniesie 300 i będzie obliczona w następujący sposób:

WG = 1×10×30 = 300


Jak głosować?

Głosowanie ma formę sondażu w ramach konsultacji społecznych. Na jeden z trzech opisanych powyżej wariantów głosować można osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin lub przez gminną platformę internetową do konsultacji społecznych.

Aby zagłosować osobiście należy wypełnić formularz do głosowania i zgłosić się z dowodem osobistym do Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, pok. nr 34, w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, w godzinach pracy urzędu. Tam są również dostępne drukowane formularze do głosowania.

Aby zagłosować elektronicznie, należy wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.konsultacje.radzymin.pl, który będzie dostępny na stronie od 29 marca. Każdy głos będzie potwierdzany jednorazowym hasłem SMS.

Głosy będą weryfikowane według numerów PESEL osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych. W przypadku wypełnienia kilku ankiet przez tę samą osobę do analizy będzie wybrana ankieta internetowa, natomiast ankiety papierowe będą wszystkie unieważnione. Lista właścicieli nieruchomości położonych do 100 m od jednego z wariantów II odcinka Drogi Północnej została określona na podstawie ewidencji gruntów i innych urzędowych rejestrów.

Podane dane identyfikacyjne uczestników konsultacji społecznych będą dostępne wyłącznie dla uprawnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin i nie zostaną wykorzystane inaczej niż zgodnie z celem, w jakim zostały udostępnione. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach i w głosowaniu o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach i wyrażenia Państwa opinii nt. przebiegu drugiego odcinka Drogi Północnej! Na Państwa głosy czekamy od 29 marca do 11 kwietnia 2017 r.

 
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel.: +48.227866292, fax: +48.227865195, email: umig@radzymin.pl, http://www.radzymin.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x